BALATONI KOMMUNIKÁCIÓ

BALATONI KOMMUNIKÁCIÓ

TÉRSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ JAVÍTÁSA, ÖSSZEHANGOLÁSA

 

2015 év folyamán a Balaton Fejlesztési Tanács, a Balatoni Szövetség, a Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Marketing Irodáján keresztül elindított egy együttgondolkodási folyamatot a Balaton és a Balatoni Régió jobb érdekérvényesítése és imidzsének növelése érdekében, kommunikációs tevékenységük összehangolása terén. Ezen együttműködés, együttgondolkodás kiszélesítése érdekében szakmai műhely-rendezvényekre került sor a régió kommunikációjának, imidzsének alakításában résztvevő szakemberek, szervezetek bevonásával: 

 

 1.    Szakmai egyeztetések a térségi szervezetek együttműködése keretében 
2015. október 27-i egyeztetés keretében került sor a térségi együttműködés elveinek, témaköreinek meghatározására, mely alapján a szervezettek az alábbi területeken működnek együtt: 

 

 

 • közös régiós kommunikációs üzenet meghatározása, majd ezt követően ennek használata a saját kommunikációs tevékenység során
 • táma specifikáció a tagok között – meghatározásra került, mely szervezet mely témakör esetén végez régiós szintű kommunikációt
 • éves kommunikációs program kialakítása és annak végrehajtása
 • szervezetek programjainak egyeztetése
 • információáramlás rendszerének kialakítása a szervezetek között, egymás tevékenységének folyamatos ismerete
 • azonnali kommunikációs reagálást igénylő ügyek (média megjelenésekre válasz) kezelésének rendszere
 • egyedi, kommunikációs tervben nem szereplő ötletek (szervezetektől származó, külső szereplőktől származó) kezelése
 • a térségi kommunikációba nem illeszkedő külső kommunikációs szereplők kezelése 
 • az egyes témákhoz kapcsolódó információ biztosítása a kommunikációt végző szervezet részére 
 • partneri kapcsolati háló, illetékességi lista létrehozása 
 • közös érdekegyeztetés 
 • folyamatos szakmai kapcsolattartás rendszere 

 

A szervezetek együttgondolkodásának következő lépcsője a 2016. május 4-i egyeztetés volt, ahol egy – a négy szervezet tevékenységére vonatkozó – kommunikációs terv került kidolgozásra az alábbi területekre vonatkozóan: 

 

 • Válságkommunikáció, kapcsolódó feladatok: 
  • Válságkommunikációs „forró drót” működtetése (telefonszám: 20/412-62-00 / e-mail cím: sos@balatonregion.hu
  • Válságkommunikációs protokoll/javaslat kidolgozása (adott krízis helyzetben kit kell értesíteni, ehhez kapcsolódó címlista összeállítása) 
 • Balatoni Hírügynökség létrehozása – www.hirbalaton.hu 
  • A honlap kettős funkciót tölt be:  egyrészt a Balatonnal kapcsolatos alapinformációk (rövid, érthető háttéranyagok) feltöltése az oldalra témakörök szerint csoportosítva, másrészt rövid hírek megjelentetése hírfolyam jelleggel, forrás és kontaktszemélyek megjelölésével 
 • Sajtólista összeállítása 
 • Rendezvények 
 • Pozitív kommunikációs kampány
  • Éves kommunikációs program részeként havi kommunikációs kampányterv készítése – tudatos, pozitív üzenetek.
  • A cél a Balaton térség arculatának, imidzsének formálása. 
A feladattervben foglalt tevékenységek megvalósultak, a pozitív kommunikációs kampányt a 4 szervezet folyamatosan végzi. 
 
2.    Műhelymunka (2016. április 13.) 
A műhelymegbeszélés keretében megtörtént az elmúlt időszak Balatonnal kapcsolatos médiatartalmak vizsgálatáról készített elemzés rövid bemutatása, emellett felszínre kerültek azok a feladatok, problémák, amelyek megjelenése várható ez évben, amire fel kell készülni a térségi kommunikációs együttműködés keretében. A felmerült észrevételek beépültek a fenti kommunikációs tervbe. 
 

 

3.    Videókonferencia (2016. június 21.) 
A kommunikációs műhelymunka folytatásaként került sor az önkormányzatok részére előkészített kommunikációs videókonferencia megvalósítására, melynek keretében a válságkommunikáció témában elhangzott módszertani előadás, esettanulmányok bemutatása és a térségi szereplők kommunikáció javítására megvalósított térségi intézkedései (válsághelyzet forródrót, balatoni hírügynökség) kerültek bemutatásra. Az előadásokról felvétel készült, mely a térség valamennyi önkormányzata részére DVD-n megküldésre került. 

Letölthető tartalmak

Back To Top