Sekély tavak kotrása 1.

Tapasztalatok és jó gyakorlatok a sekély tavak eutrofizációjának kezelése kapcsán, kiemelt tekinettel a lepelkotrási technológiák alkalmazására

A rendezvény időpontja: 2021. március 16.
A rendezvényen való részvétel lehetősége: online szeminárium

 A közel 600 km2 kiterjedésű vízfelületével a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava, és Magyarország egyik legfontosabb természeti kincse. Más sekély tavakhoz hasonlóan, az üledék fontos szerepet tölt be a Balaton tápanyag-körforgásában. A múltban bekövetkezett jelentős mértékű külső tápanyagterhelés eredményeként a tápanyagokat és szennyező anyagokat az iszap tárolja. A sekély tavak üledékének felszíni rétege a szél által keltett hullámok hatására könnyen felkeveredik, hozzájárulva a (belső) tápanyagterheléshez, és nem utolsó sorban a tavak eutrofizációjához, amely káros algavirágzásokban nyilvánul meg. A lepelkotrás a vízminőség védelmében/az eutrofizáció szabályozásában általánosan alkalmazott technika, melynek során a legaktívabb és a leginkább szennyezett felszíni üledékréteg (10-30 cm) kerül eltávolításra. A tómeder rendszeres kotrása vízminőségvédelmi célt szolgál, valamint a kikötők és strandok használatát is elősegítheti.

A szeminárium célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a mederkotrás fontosságára és hatásaira a nagykiterjedésű sekély tavakban, valamint jó gyakorlatokat és tapasztalatokat mutassunk be itthonról és külföldről egyaránt.

Program

8.00 – 8.30 Csatlakozás az online szemináriumhoz / Tájékoztató kisfilmek és videók

8.30 – 8.40 Köszöntő, a rendezvény megnyitása
Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

8.40 – 9.10 Sekély tavak kotrásának tudományos alapjai
Dr. Kutics Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója
 
PPT előadás

9.10 – 9.40 Mederkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és tapasztalatok Japánban
Tateno Satoru, a Földügyi, Infrastrukturális, Közlekedési és Idegenforgalmi Minisztérium, Kantó Regionális Fejlesztési Iroda, Kasumigaura Vizügyi Hivatalának ügyvezető igazgató helyettese
PPT előadás

9.40 – 10.10 A Balaton mederkotrásával kapcsolatos tapasztalatok és jövőbeli tervek
Dr. Kutics Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója, a VIZITERV Environ Kft. képviseletében
 PPT előadás

10.10 – 10.30 Lepelkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és technológiák bemutatása elsősorban a holland tapasztalatokra összpontosítva
Polite Laboyrie, Witteveen+Bos, Hollandia, a Központi Kotrószövetség (CEDA) képviseletében
VIDEÓ    PPT előadás

10.30 – 10.50 Üvegházhatású gázok kibocsátása és az édesvízi tavak vízminősége
Dr. Martine Kox, a Deltares holland vízügyi kutatóintézet munkatársa, a Központi Kotrószövetség (CEDA) képviseletében
VIDEÓ    PPT előadás

10.50 – 11.10 Mederkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és tapasztalatok Finnországban
Harri Uusi-Rauva. a Watermaster Aquamec Ltd. értékesítési alelnöke
VIDEÓ    PPT előadás

11.10 – 11.40 Kérdések és válaszok

11.40 – 11.45 Rendezvény zárása


A szeminárium a ZOOM platformon keresztül került megrendezésre. A rendezvény nyelve magyar, angol és japán volt, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.

Back To Top