JOINT PLANNING CODE

JOINT PLANNING CODE

KÖZÖS TERVEZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A HATÁR MENTI TÉRSÉG HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

 

A projekt fő célkitűzése volt, hogy a határon átnyúló térség fejlesztéséhez megfelelő hátteret biztosítson a közös tervezés és a szoros együttműködés révén a kidolgozandó tervezési dokumentumokhoz. A közös tervezés révén a projekt hozzájárul a határmenti térség szakembereinek szorosabb együttműködéséhez és a bevált gyakorlatok, ismeretek megosztásához. 
 
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, együttműködve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, elkészítette Zala megye gazdasági tudományos innovációs döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepcióját és a térségre vonatkozó TDM tanulmányt, valamint a horvát partnerekkel közösen tervezési dokumentumot állított össze. A kidolgozandó tanulmányok témájához kapcsolódóan az Ügynökség egy két napos tanulmányutat szervezett a projekt partnerei, illetve a térségi érdekeltek részvételével, amelynek célja volt a bevált gyakorlatok bemutatása. 
 
Partnerség: 2 ország (Magyarország, Horvátország) 4 szervezete vett részt a projektben Horvátországot a Muraközi Fejlesztési Ügynökség képviselte, aki a projekt vezetését és koordinálását is ellátta, valamint a Muraközi Turisztikai Bizottság, míg hazánkat a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség képviselte. 
 
A projekt időtartama: 2013. október 1. – 2015. január 31. 
A projekt forrása: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
 

Back To Top