MEGVALÓSULT NEMZETKÖZI PROJEKTEK

MEGVALÓSULT NEMZETKÖZI PROJEKTEK

INTERREG EUROPE (és korábbi IVC): 
 • EUROSCAPES:Települési zöldterületek fejlesztése Európában
 • TOURAGE: Időskori turizmus fejlesztése Európa különböző régióiban
 • LAKE-ADMIN: Tavak helyreállítására irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén
INTERREG CENTRAL EUROPE:
 • EULAKES: Környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában
 • CULTURECOVERY: A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül
INTERREG SOUTH EAST EUROPE:
 • INTOURACT: Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok értékeire vonatkozóan
 • BE-NATUR: Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása
INTERREG IIIB CADSES:
 • RIMADIMA: Kockázat menedzsment, katasztrófa védelem és természeti csapások elleni védekezés hegyvidéki és erdős területeken
MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM:
 • ATDS: Élményturizmus Fejlesztési Stratégia
 • ADTS II.: Élményturizmus Fejlesztési Stratégia II.
 • JOINT PLANNING CODE: Közös tervezés és együttműködés a határ menti térség hosszú távú fejlesztése érdekében
 • HEALTH TOURISM IN THE BORDERS: Egészségturizmus a határ mentén
 • AGRISHORT: Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával
AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM:
 • AKTÍV IDŐSKOR:Interregionális együttműködés a demográfiai változások jegyében
 • REBE: Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén
ERASMUS+ PROGRAM:
 • HORECA: “Idegenforgalmi személyzet edzője” – Erasmus + Stratégiai partnerségek szakoktatáshoz és képzéshez KA 202
LIFE PROGRAM:
 • CHAMP: Válasz az Éghajlatváltozásra az Európai Városok – 27 Fenntartható Fejlesztése című projekt eredményein keresztül
 • BIODIVERZITÁS FŐVÁROSA: A Természet és Biodiverzitás Európai Fővárosa – Díj Városok és Önkormányzatok Részére Európában
 • MUE-25: Fenntartható Városfejlesztés
 • LIFE BALATON: Integrált Döntéstámogató Rendszer Megalkotása és Bevezetése a Fenntartható Turizmus Elérése Érdekében a Balaton Régióban
INTELLIGENS ENERGIA EURÓPA PROGRAM:
 • EURONET 50/50: Oktatási Intézmények 50/50 Hálózata Európában
 • RELACS: Turisztikai Szállások Zöld Energiával
 • RES-PUBLICA: Megújuló Energia Fenntartható Tervezése és Használata a Közintézményekben
POLGÁRI VÉDELMI PÉNZÜGYI ESZKÖZ:
 • SKIPASS: Hegyi Járőrvédelmi Rendszer a Katasztrófák Integrált Kezelése érdekében
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP (DBU):
ENSZ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA – GLOBÁLIS KÖRNYEZETI ALAP (UNDP-GEF):
 • BAM: Balatoni Adaptációs Mintaprojekt – Balaton Sérülékenységének Integrált Vizsgálata, Korai Figyelmeztetés és Adaptációs Stratégiák 

Back To Top