Időjárási – éghajlati, természeti katasztrófák okozta káresemények és a természeti és kulturális értékek védelme (személetformáló rendezvény)

Időjárási – éghajlati, természeti katasztrófák okozta káresemények és a természeti és kulturális értékek védelme (személetformáló rendezvény)

MEGHÍVÓ

Nagy örömünkre szolgál Önöket tájékoztatni arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a STRENCH közép-európai projekt megvalósításában, amely tavaly 2020. márciusban kezdődött el.

Az éghajlatváltozásnak a természeti és kulturális örökségre gyakorolt nemzetközileg elismert hatása ellenére, annak védelméről és megóvásáról még nem kellően és megfelelően foglalkoznak a nemzetközi szakpolitikák. A nemzetközi projekt célja: a kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának javítása, az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges/rendkívüli események hatása miatt veszélyeztetett természeti és kulturális örökség megőrzése és kezelése a politikai döntéshozók, a közigazgatási szervek, a magánszektor és társadalmi szereplők együttműködése és koordinációs fellépése révén.

Jelen rendezvényünk célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a STRENCH projekttel és a Balaton térségében korábban bekövetkezett katasztrófa eseményekkel, a horvátországi földrengéssel és az itt tapasztalt meteorológiai változékonysággal kapcsolatban.

 A rendezvényen angol – magyar nyelvű szinkron tolmácsolás biztosított.

 A rendezvény címe:    Időjárási – éghajlati, természeti katasztrófák okozta káresemények és a természeti és kulturális értékek védelme (szemléletformáló rendezvény)

A rendezvény időpontja volt: 2021. február 16., 13.00 óra

A rendezvényen való részvétel lehetősége: online megbeszélés volt.

Megvalósult program

12.30 – 13.00 Online rendszerhez való csatlakozás

13.00 – 13.10 Köszöntő és a STRENCH – A veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése elnevezésű nemzetközi projekt rövid bemutatása (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

13.10 – 13.50 Katasztrófa esetek a Balaton térségében – Hogyan őrizzük természeti és kulturális örökségünket? Extrém időjárás és káresemények (szél, hőmérséklet, vízszint hatásai, vihar vízen és parton)

– Balatoni magas partok és a talajerózió
– Közlekedési baleset, mint természeti veszélytényező
– Nádas és tőzegtüzek
– Gyapjaslepke invázió hatásai a természeti környezetre
(Heizler György ny. tűzoltó ezredes, Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség)

13.50 – 14.05 Horvátországi földrengés – Földrengések kockázatai a Balaton Kiemelt Térségben
– Horvát földrengés bemutatása és hazai hatásai
– Földrengések mérőszáma (nagysága, gyakorisága)
– Magyarország és tágabb környezete, a Balaton térség veszélyeztetettsége
– Védekezési módok (lakossági, mérnöki)
– Földrengés- és környezetvédelem a Köröshegyi völgyhídnál
– Veszélyeztetett műemlékek a horvátországi tapasztalatok alapján
(Heizler György ny. tűzoltó ezredes, Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség)

14.05 – 14.30 Meteorológiai változékonyság: szélsőségek és sajátosságok a Balatonnál
(Dr. Horváth Ákos kirendeltségvezető, OMSZ Viharjelző Obszervatórium)

14.30 – 15.00 Kérdések, hozzászólások

15.00 Rendezvény zárása

A megvalósult rendezvény tervezett programját a melléklet tartalmazza.

Ezúton szeretnénk megköszönni tisztelt Partnereinknek (továbbá a témában jártas munkatársakat) hogy részt vettek az online rendezvényen!

„A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

Back To Top