SKV egyeztetés 2021

SKV egyeztetes 2021

FELHÍVÁS TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciója és területi tervei

A területfejlesztési törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács készíti el és terjeszti a Kormány elé a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési tervdokumentumait. A 2021 utáni időszak balatoni fejlesztési irányait meghatározó területfejlesztési koncepció és program elfogadása a Tanács egyik kiemelt feladata. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően a fent említett tervdokumentumokkal kapcsolatosan stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) készül. Az SKV első változatát a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Az egyeztetési dokumentum:
STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Észrevételt, véleményt a bftkht@balatonregion.hu email címre kérjük küldeni 2021. július 17-ig.

Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete

Back To Top