KÖZBIZTONSÁGI DÍJ

KÖZBIZTONSÁGI DÍJ

A BALATONI RÉGIÓ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

F E L H Í V Á S

a Balatoni Régió közbiztonsága
javítása érdekében

kiemelkedő teljesítményt
nyújtó személy 2020. évi díjazására történő felterjesztésre

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával ebben az évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dolgozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyt.

Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT Közbiztonsági Testületének Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján. Az idei esztendőben a COVID-19 okozta helyzet különös feladatok elé állította a biztonság területén – kiemelten az egészség biztonsága érdekében – dolgozókat, ezért a Díj Bizottság várja az e téren kiemelkedő munkát végző személyekre vonatkozó felterjesztéseket is.

Kérem, hogy amennyiben a díjra érdemes személyt kíván jelölni, úgy az alábbi díjleírás alapján szíveskedjék javaslatát 2020. november 5.-ig történő beérkezéssel megtenni.

 A javaslatokat és mellékleteit a következő címre kell zárt borítékban elküldeni: 

BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8600. SIÓFOK, BATTHYÁNY U. 1. 

A borítékra írják rá: „Balatoni Régió Közbiztonságáért díj” felterjesztés

Siófok, 2020. október 05.

Jamrik Péter sk. közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testülete elnöke

 

„ A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj meghatározása, a felterjesztés és adományozás szabályozása

  1. A díj célja

A Balatoni Régió közbiztonsága színvonalának fejlesztése érdekében számos szervezet munkálkodik. E szervezetekben dolgozó hivatásos alkalmazottak vagy önkéntesek időről-időre olyan helyzetekbe kerülnek, amely önfeláldozást, különös erőfeszítést igényel, illetve amelynek során tanúsított helytállásuk példaértékű lehet mások számára is. Annak érdekében, hogy e személyek számára megfelelő elismerést biztosítsunk, 2003 szeptemberében a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökei által életre hívott Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozta „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjat, amelyet jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanács gondoz.

  1. A díj leírása

A díj egy képzőművész által alkotott bronzplakettből, valamint elismerő díszoklevélből áll, amelyet a Balaton Fejlesztési Tanács
elnöke lát el kézjegyével. A díj mellé pénzjutalom is jár, amelynek összegét, valamint közterheit az e célra létrehozott keretből fedezi a díj gondozója. A díjazott számára a pénzjutalom mértékére a kiíró a források tárgyévi mértékének
ismeretében tesz javaslatot.

 A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, amelyre a díjazotton kívül meghívjuk a családtagjait, a támogató-, a
felterjesztő- valamint az együttműködő szakmai és társadalmi szervezetek vezetőit, illetve a javaslattevő személyeket, az írott és az elektronikus médiák képviselőit is.

  1. A felterjesztés módja

A díjazottra javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet. A felterjesztéshez a következőket szükséges
mellékelni:

a./ A felterjesztett személy adatait. (Név, lakcím, születési adatok, munkahely, beosztás)

b./ A felterjesztés részletes indoklását.

c./ A felterjesztett szakmai életútjának rövid leírását.

d./ Amennyiben a felterjesztett személy közbiztonsági-, vagy más állami szervezet hivatásos állományának tagja és a felterjesztő nem a munkaadó szervezet vezetője, úgy a munkaadó hozzájáruló vagy támogató nyilatkozatát.


A felhívást a BFT www.balatonregion.hu honlapján közöljük. A felterjesztéseket a felhívás közzétételének dátumától számított 30 napig fogadjuk. Csak azokat a – felhívásban megjelölt határidőn belül eredeti példányban beérkezett – javaslatokat vesszük figyelembe, amelynek felterjesztője azt aláírta és megjelölte elérhetőségi címét, telefonszámát.

  1. Az adományozás szabályozása

A Díj Bizottság a BFT Közbiztonsági Testülete tagjaiból áll, akik a formai követelményeknek megfelelő felterjesztések közül konszenzussal választják ki a tárgyév díjazottját. A kiválasztásnál előnyben részesítik azt a személyt, aki a feladatok közvetlen végrehajtásában, a „frontvonalon” szerezett érdemeket, életútja példaértékű, illetve szakmai-, vagy regionális- illetve megyei szervezetek (BSZ, MTÜ, MKIK, BFT, BKKB, Közgyűlés stb.) is támogattak. A Díj Bizottság tagjai döntésüket nem kötelesek indokolni, a kiválasztás a felterjesztettek személyének vagy tevékenységének minősítését nem jelenti. A Díj Bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

2020. október 05.

 
 

 

 

Back To Top