A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása

 

GINOP-1.3.4-17-2018-00001,
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása

Konzorciumvezető: Magyar Turisztikai Ügynökség

Konzorciumi tagok:

 • Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
 • Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.
 • Balatoni Turizmus Szövetség
 • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.
 • Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület

Támogatási összeg: 1 000 000 000 Ft

Támogatás mértéke 100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A Balatoni kiemelt turisztikai fejlesztési térség hosszú távú célja: A Balaton desztináció váljon a belföldi utazó közönség számára Magyarország elsődleges családi üdülő régiójává, a külpiacokon egységes desztinációként jelenjen meg, továbbá magas színvonalú szolgáltatásaival kedvelt úti cél legyen.

A stratégiai célok elérése érdekében a releváns turisztikai termékekre vonatkozó mélységi, a térség fejlesztési irányait meghatározó elemzéseken, a meglévő vonzerőkre alapozott egyedi, meghatározott célcsoportokra fókuszáló térségi program- és csomagajánlatok előkészítésén túl a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség márkázását elősegítendő, a termékfejlesztés részeként tematikus, új kínálati elemek jönnek létre hozzájárulva a kulturális kínálat színesítéséhez. A desztináció fő profiljának megfelelően családbarát stratégia készül, meghatározó projektelem a helyi termékek integrálása a turizmusba – a desztináció egyedi gasztronómiai karakterének meghatározása, a helyi alapanyagok felhasználásának erősítése és az autentikus gasztronómiai kínálat létrehozása -, tekintve, hogy a hazai gasztro forradalom egyik központja a Balaton.

A projekt előrehaladása:

A projektben vállalt menedzsment feladatok megvalósítását a konzorciumvezető saját teljesítés keretében végzi, megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatásával. A projekt előrehaladtával valamennyi vállalt stratégiai és termékfejlesztési tevékenység megvalósult. Elindult továbbá a desztináció saját, célzott kutatáson alapuló márkastratégiájának és egységes arculatának tervezése, amelyre széleskörű marketing és kommunikációs tevékenység épül. 2021 őszétől kerülnek megrendezésre a minőségi szolgáltatásfejlesztés, és a versenyképesség javítását célzó különböző témakörben tervezett rendezvények, workshopok.

 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. részfeladatai és azok előrehaladása:

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. részfeladatai:

 • Termékfejlesztéshez kapcsolódó workshopok szervezése
 • Térségi márka bevezetését támogató szakmai rendezvények, előadások szervezése

Támogatási összeg: 14 937 250,-Ft

Támogatás mértéke 100%

A részprojektek megvalósulásának dátuma: 2022.03.31.

A Balatoni Integrációs Kft feladata a projekt keretében elkészülő „Márka” bemutatása, és az egyes turisztikai termékekhez kötődő alapszolgáltatásokra vonatkozó szakmai követelményrendszer mindennapi alkalmazásának megismertetése a régió lakosaival.

A projektben elkészült, egyes turisztikai termékekhez kapcsolódó dokumentumok, és a jelenleg még elkészítés alatt álló Márka Koncepció alapján a Kft. elkezdte a szemléletformálási programok szakmai tartalmának, tematikájának összeállítását.

A termékfejlesztéshez kapcsolódó worksopok tervezett témakörei:

 • aktív turizmus,
 • kulturális turizmus,
 • egészségturizmus,
 • családbarát turizmus
 • bor-, és gasztro turizmus

A rendezvények 2022 január-március időszakban kerülnek majd megrendezésre.  

Széchenyi 2020 projekt

Támogatott projektek:

BALATON TURISZTIKAI POZICIONÁLÁSA PROJEKT
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása (GINOP-1.3.4-17-2018-00001)

VILÁGÖRÖKSÉG TURISZTIKAI PROJEKT
A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.6- 16-2017-00004)

VIDEO MŰHELY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02406

A SIÓFOKI KÖZÖSSÉGI HUB ESZKÖZBESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00925

 

VILÁGÖRÖKSÉG TURISZTIKAI PROJEKT


A fejlesztés a Balaton-felvidék ezer éves múltjának történelmi, természeti és szellemi emlékeire alapozott, modern, a trendeknek megfelelő mégis hagyományokon alapuló, az előtt tisztelgő élmény-turisztikai kínálat megvalósítását tervezi.

A projekt címe, azonosító száma: 

A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.6- 16-2017-00004)

A projekt főbb adatai:

A projekt időtartama: 2018. február 1. – 2022. június 30. (a befejezési határidő módosítása folyamatban van)

A projekt tervezett költségvetése: 3.450.233.428,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítói: a projekt 11 tagú konzorciumi együttműködés keretében valósul meg.

A Konzorcium tagjai:

 • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (konzorcium vezető)
 • Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
 • Balatonfüred Város Önkormányzata
 • Hévíz Város Önkormányzata
 • Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Szigliget Község Önkormányzata
 • Badacsonytomaj Város Önkormányzata
 • Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft.
 • Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
 • Tihanyi Bencés Apátság / Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
 • Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.

A projekt általános turisztikai tartalma:

A Balaton vize, a tavat körülölelő páratlan szépségű természeti környezet és geológiai sokszínűség egyedi értékekkel bíró turisztikai desztinációvá formálta a Balaton-felvidéki kultúrtáj területét.

A változatos földrajzi térszerkezet mellett a Balaton part nevesebb települései hazánk legrégebbi – történelmi – üdülőhelyei között szerepelnek, több évszázadot és generációt átívelő múltjukkal a vízparti turizmus, a kultúra és a szellemi feltöltődés első jelesebb hazai színtereként szolgáltak.

Balatonfüred, Szigliget, Badacsony, Tihany, Keszthely vagy Hévíz nyújtotta sokrétű kínálat a múlt évezred hajnalától meghatározó jelentőséggel bírtak a hazai történelem színpadán, majd később a turizmus piacán, olyan kiemelkedő személyiségek, események otthonaként, pihenő vagy gyógyuló helyként szolgáltak, akik társadalom és történelem formáló szerepe sem elhanyagolható. A hazai kultúra, a vallás, a gyógyítás vagy a művészet jelentős szeglete köthető tehát a Balatonhoz, a Balaton part történelméhez.

Számos ránk maradt művészeti, építészeti alkotás, társasági esemény vagy gasztronómiai hagyomány bizonyítja korszakalkotó szerepét.

A projektben szereplő kulturális örökségek rehabilitációjára, turisztikai fogadóképesség javítására és a bemutatás eszközök modernizálására irányuló komplex fejlesztések a Balaton-felvidék kultúrtáj világörökségi várományos helyszín szerves részeként valósulnak meg. A települések emblematikus épített örökségeinek megújítása kulturális és turisztikai attrakcióvá emelése, többcélú fenntartható hasznosítása és élmény-alapú bemutatása a világörökségi várományos terület elsőrendű feladata.

A projekt célja, hogy a Balaton part kiemelt épített örökségei, a kulturális turizmus célcsoport igényeivel harmonizáló, interaktív turisztikai attrakcióvá váljanak. A szezonon kívül is prosperáló programkínálat a fenntartható, gazdaságilag stabil működés záloga. Ezért az egész évet lefedő, változatos, valamennyi célcsoport és korosztály igényeinek megfelelő innovatív technikával felvértezett attrakciók életre hívása valósul meg, amelyek biztosítják a kultúrtáj értékelvű hasznosítását, egyenletes kihasználtságát. A sokszínűség mellett a projekt törekszik az új élményelemek kínálatának egymással való harmonizálására, hogy a programok köre mindenkor az adott hely történelmének és termékeinek szellemiségét tükrözze.

A meglévő települési egységek és a fejlesztendő attrakciók összehangolásával olyan egyedülálló vonzerőfejlesztés valósul meg a kultúrtáj területén, amely a már meglévő, múzeumi, rendezvényi szolgáltatókat minőségében és mennyiségében megújítja, bővíti, így komplex, egész évet felölelő turisztikai kínálatot eredményez a Balatonon.

Back To Top