STRENCH

STRENCH

STRENCH: A veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése a változó világban proaktív transznacionális együttműködés révén
(STRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation)

A természeti és az ember okozta veszélyek, az antropogén hatások és a szélsőséges időjárás egyre nagyobb nyomást gyakorol a természeti és kulturális örökségre. A folyamatosan változó kihívások miatt innovatív megőrzési és megóvási megoldásokra van szükség. A STRENCH projekt célja, hogy segítse az állami és a magánszektor szereplőit az éghajlatváltozás és a természeti veszélyek okozta hatások enyhítésében az éghajlatváltozási modellek, kockázati mutatók és sérülékenységvizsgálatok révén, valamint a korábbi Interreg és H2020 projektek során kifejlesztett, tesztelt és alkalmazott szolgáltatások és termékek használatán keresztül. A kulturális örökség védelme érdekében a Közép-Európai térség előnyös helyzetben van a katasztrófákra való felkészülés szigorúbb szabályainak és cselekvési terveinek köszönhetően.

Projekt időtartama: 2020.03.01 – 2022. 02. 28.
Projekt forrása: Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program (Interreg Central Europe)
Projekt honlapja: www.interreg-central.eu/STRENCH

STRENCH: STRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation

Natural and man-made hazards, anthropogenic effects and extreme climate change events are putting natural and cultural heritage under pressure with an increasing frequency. Such continuously changing challenges impose the need for innovative preservation and safeguarding approaches. STRENCH will improve the capacities of the public and private sectors to mitigate the impact of climate change and natural hazards by exploiting climate models, risk indexes, vulnerability assessment, services and products developed, tested and applied in previous Interreg and H2020 projects. Central European regions will take advantage of a more robust disaster preparedness and response action plans for the protection of cultural heritage in emergency situations.

Project duration: 01/03/2020 – 28/02/2022 (24 months)
Co-financed by: EU Interreg CENTRAL EUROPE
Project Website: www.interreg-central.eu/STRENCH

Back To Top