HOSSZÚTÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2007-2020

HOSSZÚTÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2007-2020

A BKÜ HOSSZÚTÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2007-2020

 
A területfejlesztési koncepció célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődését befolyásoló tényezők komplex értékelése, a térség egészének hosszú távú fejlesztési irányainak meghatározása, az azt megjelenítő fontosabb programok tartalmi elemeinek kijelölése, s mindezek megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolása.
 
A területfejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe vett legfontosabb tényezők:
  • a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó, országos területi és ágazati fejlesztési elképzelések,
  • a térségben lévő régiók, megyék és kistérségek jövőképe, 
  • a fontosabb települések jövőbeli megújítási irányai, törekvései, 
  • a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervében megjelenő területhasználati elképzelések, követelmények. 
  • az Európai Unió regionális politikájának adaptálásából következő célkitűzések, illetve eszköz- és intézményrendszerbeli igények.
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. december 19-i ülésén döntött egy újabb Koncepció elkészítéséről annak érdekében, hogy a későbbi tervezési, programozási munkák megalapozásaként, a Balaton térség számára meghatározó fejlesztések kijelölése és megvalósítása érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzete is rendelkezzen az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint az érintett régiók koncepciójának időtávjával azonos időtartamra, a 2007-és 2020 közötti időszakra szóló területfejlesztési koncepcióval.

A dokumentum társadalmi vitája, és a partnerek észrevételeinek beépítése után, a BFT 2009. május 8-ai ülésén Keszthelyen elfogadta a 2020-ig tartó időszakra szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciót.

(A Hosszútávú Területfejlesztési Koncepció megtalálható a letölthető anyagok menüpont alatt.)
Back To Top