AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

A BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, DOKUMENTUMAI 2014-2020

 
Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balaton Kiemelt Térség életében a 2014-20 tervezési periódusra való felkészülés volt. A Balaton Fejlesztési Tanács százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014 – 20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosított fedezetet a térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve a régió középtávú, 2014 – 2020 programozási időszakra vonatkozó stratégiai, valamint a részletesebb operatív programjának elkészítésére, fejlesztési céljainak meghatározására.
 
Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0013 projekt keretében a Tanács külső szakértők bevonásával meghatározta a Balaton Kiemelt Térség következő 7 évre vonatkozó fejlesztési céljait és elkészítette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumait, melyek főbb elemei:
 • Helyzetértékelés,
 • Koncepció,
 • Területfejlesztési Program (Stratégia, Operatív Program)
 • Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra,
 • Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.
 • A Balaton Kiemelt Térség adottságai, gazdasági ereje és az országos fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott kiemelt szerepe miatt jelentős mértékben hozzá tud járulni az országos fejlesztési célok eléréséhez.
 
A Balaton Kiemelt Térség az országos célok közül elsősorban foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez tud hozzájárulni. Ezen két területen azonban a – meglévő gazdasági, környezeti, társadalmi adottságai alapján – az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket tud elérni. Az elkészült fejlesztési dokumentumokban a célok átfogó kibontása jelenik meg.

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK ÁTFOGÓ CÉLJAI:

A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő társadalmi szemlélet eredményeként

 • megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára,
 • vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára,
 • vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége.
 • A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat.
 

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI CÉLJAI:

A térség fejlesztésének stratégiai céljai az átfogó célokhoz illeszkedve kerületek meghatározásra. Az egyes stratégiai célok több átfogó cél elérését is támogathatják.

 • Innovatív Balaton! 
  A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén.

 • Aktív Balaton!
  A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként.
 • Balatoni egészség és megújulás! 
  A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által.
 • Balatoni terméket az asztalra! 
  Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése.
 • Megújuló balatoni közösségek!
  A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő közösségek folyamatos megújulása.
 • Természetes Balaton! Egészséges környezet, tiszta Balaton! 
  A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a települések építészeti színvonalának növelése.
 • Elérhető Balaton!
  Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében.

A munkában jelentős segítséget kaptunk a térség szereplőitől, szakértőitől, akik az általunk rendezett szakmai fórumokon, az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában. A tervezési tevékenység keretében a fejlesztési területekhez, intézkedésekhez, projektek megvalósításához szükséges jogszabályi keretek is összefoglalásra kerültek.

(A fejlesztési dokumentumok, illetve az egyéb kapcsolódó anyagok a bal oldali menüsoron, a letölthető anyagok menüpont alatt találhatóak meg.)

Back To Top