KÖZBIZTONSÁGI DÍJ

KÖZBIZTONSÁGI DÍJ

A BALATONI RÉGIÓ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

A Balaton Fejlesztési Tanács – a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökeivel közöse életre hívott – „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj keretében az idei évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek munkáját az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT – Közbiztonsági Testület Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján.

 

FELHÍVÁS KÖZBIZTONSÁGI DÍJRA TÖRTÉNŐ JELÖLÉSÉRE

A BALATONI RÉGIÓ KÖZBIZTONSÁGA JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ SZEMÉLY 2019. ÉVI DÍJAZÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELTERJESZTÉSRE

A Balaton Fejlesztési Tanács az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával ebben az évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó, személyeket. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT Közbiztonsági Testületének Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján.

Kérem, hogy amennyiben a díjra érdemes személyt (személyeket) kíván jelölni, úgy a mellékelt díjleírás alapján szíveskedjék javaslatát 2019. október 30-ig történő beérkezéssel megtenni.

A javaslatokat és mellékleteit a következő címre kell zárt borítékban elküldeni: 

BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8600. SIÓFOK, BATTHYÁNY U. 1. 

A borítékra írják rá: „Balatoni Régió Közbiztonságáért díj” felterjesztés

Siófok, 2019. szeptember 30.

Jamrik Péter sk. közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testülete elnöke

„ A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj meghatározása, a felterjesztés és adományozás szabályozása

  1. A díj célja

    A Balatoni Régió közbiztonsága színvonalának fejlesztése érdekében számos szervezet munkálkodik. E szervezetekben dolgozó hivatásos alkalmazottak vagy önkéntesek időről-időre olyan helyzetekbe kerülnek, amely önfeláldozást, különös erőfeszítést igényel, illetve amelynek során tanúsított helytállásuk példaértékű lehet mások számára is. Annak érdekében, hogy e személyek számára megfelelő elismerést biztosítsunk, 2003 szeptemberében a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökei által életre hívott Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozta „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjat, amelyet jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanács gondoz.

  1. A díj leírása

    A díj egy képzőművész által alkotott bronz plakettből, valamint elismerő díszoklevélből áll, amelyet a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke lát el kézjegyével. A díj mellé pénzjutalom is jár, amelynek összegét, valamint közterheit az e célra létrehozott és a támogatók által biztosított keretből fedezi a díj gondozója. A díjazottak számára és a pénzjutalom mértékére a kiíró a források tárgyévi mértékének ismeretében tesz javaslatot.

    A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, amelyre a díjazottakon kívül meghívjuk azok családtagjait, a támogató-, a felterjesztő- valamint az együttműködő szakmai és társadalmi szervezetek vezetőit, illetve a javaslattevő személyeket, az írott és az elektronikus médiák képviselőit is.

  1. A felterjesztés módja

    A díjazottra/díjazottakra javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet. A felterjesztéshez a következőket szükséges mellékelni:

a./ A felterjesztett személy adatait. (Név, lakcím, születési adatok, munkahely, beosztás)

b./ A felterjesztés részletes indoklását.

c./ A felterjesztett szakmai életútjának rövid leírását.

d./ Amennyiben a felterjesztett személy közbiztonsági-, vagy más állami szervezet hivatásos állományának tagja és a felterjesztő nem a munkaadó szervezet vezetője, úgy a munkaadó hozzájáruló vagy támogató nyilatkozatát.

   A felhívást a BFT www.balatonregion.hu honlapján közöljük. A felterjesztést a felhívás közzétételének dátumától számított 30 napig fogadjuk. Csak azokat a – határidőn belül eredeti példányban beérkezett – javaslatokat vesszük figyelembe, amelynek felterjesztője azt aláírta és megjelölte elérhetőségi címét, telefonszámát.

  1. Az adományozás szabályozása

A Díj Bizottság a BFT Közbiztonsági Testülete tagjaiból áll, akik a formai követelményeknek megfelelő felterjesztések közül konszenzussal választják ki a tárgyév díjazottját/díjazottjait. A kiválasztásnál előnyben részesítik azokat a személyeket, akik a feladatok közvetlen végrehajtásában, a „frontvonalon” szereztek érdemeket, életútjuk példaértékű, illetve – hasonló megalapozottság esetén – szakmai-, vagy regionális- illetve megyei szervezetek (BSZ, MTÜ, MKIK, BFT, BKKB, Közgyűlés stb.) is támogattak. A Díj Bizottság tagjai döntésüket nem kötelesek indokolni, a kiválasztás a felterjesztettek személyének vagy tevékenységének minősítését nem jelenti. A Díj Bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. szeptember 30

Back To Top