BFT rendkívüli online ülés 2022.01.21.

MEGHÍVÓ

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022 január 21-én (péntek) 11:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli online ülésére

Megtisztelő részvételére feltétlen számítok!

Napirend

  1. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatok bírálatáról – Az előterjesztés zártülés keretében kerül tárgyalásra.
    Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
  1. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
    Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyebek

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel jelentkezzenek be, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – gondoskodni szíveskedjenek!

Az ülés a ZOOM program használatával kerül megrendezésre.

Az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2022. január 18-án 12:00h.-ig feltétlen jelezze, mivel a csatlakozáshoz szükséges információk csak a részvételi szándékukat jelző meghívottak részére az ülést megelőző napon kerülnek megküldésre. Az ülésre a szavazati joggal nem rendelkező tagok, illetve meghívottak beléptetésére a zárt ülést követően kerül sor.

A tanácsülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések elérhetőek honlapunkon: https://www.balatonregion.hu/. A zárt ülés napirendjéhez tartozó előterjesztés kizárólag a Balaton Fejlesztési Tanács szavazati joggal rendelkező – az ülésre részvételüket jelző – tagjai számára e-mailen kerül megküldésre.

Back To Top