BFT ÜLÉS 2019.02.08.

BFT ÜLÉS 2019.02.08.

BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSE – 2019. FEBRUÁR 8. (PÉNTEK) 10:00H.

Napirend

1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat megvalósulásáról

Előterjesztés – kiegészítés a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához kapcsolódó BFT javaslatokról

Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.

2. Tájékoztató a tagszervezetek 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről

Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

3. Tájékoztató a 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés tervezetéről, a programidőszak prioritásairól, a hazai tervezés szempontjairól és ütemtervéről, a Balaton Kiemelt Térség kapcsolódó lehetőségeiről, különös tekintettel az integrált területi tervezési és végrehajtási eszközökre

Előterjesztő: Vartus Gergely, tervezésért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár, ITM

4. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balaton Kiemelt Térségben végzett feladatairól, a tervezett fejlesztésekről, kitekintéssel Keszthely térségének ívóvíz ellátási problémáira

Előterjesztő: Volencsik Zsolt DRV vezérigazgató

5. Tájékoztató a 2018. évi CXXXIX. tv. negyedik rész a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet tervezetekről

Előterjesztő: Füleky Zsolt helyettes államtitkár, ME Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

6. Előterjesztés a BFT 2019. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

7. Előterjesztés a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács  2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

8. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi tervéről

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2018. évre vonatkozó monitoring jelentéséről

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

10. Előterjesztés a BFT 2019. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

11. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi megvalósításáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Egyebek

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács BFT Elnöki határozatainak elfogadásáról (2018. november 24. – 2019. január 21. között)

Előterjesztés a BFT 30/2018. (2018.10.05.) számú határozatában megfogalmazott – egyes köz- és vízbiztonságot érintő – feladatok elvégzéséről

Back To Top