BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSEI

BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSEI

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az elfogadott éves munkatervében meghatározott napirendek megtárgyalásával tartja. Indokolt esetben az SZMSZ-ben meghatározott módon rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet.

2/2020.(11.17.) sz. Elnöki utasítás a vészhelyzetben elektronikus hírközlési eszközök igénybevételével tartandó Tanácsülés lebonyolításának eljárásrendjéről

A Tanács ülései nyilvánosak, azonban az ülésen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációra a bftkht@balatonregion.hu központi e-mail címen, vagy a 84/313-346-os telefonszámon keresztül van lehetőség.

Amennyiben rendszeresen szeretne értesülni a Tanács üléseiről, rendezvényeiről kérjük, szíveskedjék ezt jelezni fenti e-mail címünkön az alábbi adatok megadásával:

  • név, beosztás, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám)
  • képviselt szervezet neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a BFT ülésein az szavazhat, aki teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Ez a jogszabályi előírás vonatkozik az eseti helyettesekre (delegáltak) is.

Amennyiben az ülésen szavazati joggal résztvevő tag az ülés időpontjában nem rendelkezik leadott, érvényes vagyonnyilatkozattal, a saját, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozói vagyonnyilatkozatát 2 példányban és az ülés előtt lezárt borítékban kell átadnia / megküldenie. A szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetőek el:

Vagyonnyilatkozat benyújtása BFT-hez

Ha a BFT-n kívüli tevékenysége miatt más szervezetnél érvényes, leadott vagyonnyilatkozata van, akkor a
“Nyilatkozat vagyonnyilatkozat érvényességéről”  című nyomtatványt kell kitölteni és azt az adott BFT-ülés előtt leadni / megküldeni.

Back To Top