Talajnapi rendezvény 2019

Talajnapi rendezvény 2019

Az ENSZ élelmezésügyi világszervezete, a FAO javaslatára 2013 óta tartják meg december 5-én ezt a világnapot, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és benne az ember legalapvetőbb életfeltételeit biztosító talajok állapotának világszintű súlyos romlására, és az ennek megállítása érdekében szükséges teendőkre. A Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is, melyek között a talaj és a talajélet is meg kell kapja a kellő figyelmet.

Talaj világnapi rendezvényünk célja volt, hogy a talajt a „mezőgazdasági közeg” skatulyából életközeggé, élettérré emeljük. A talaj a földi lét egyik központi helyen álló élettere, raktározó és szűrő közege, csakúgy mint a levegő és a víz. Különös hangsúlyt kell fektetni a talaj sérülékenységének és a rajta történő emberi tevékenység – aminek egy fontos része a fenntartható mezőgazdálkodás – jelentőségének hangsúlyozására.

A konferencia címe: Talaj világnapi Rendezvény a Balaton Régióban
A konferencia időpontja: 2019. november 26.
A rendezvény helyszíne: Siófok Város Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) Balaton terem.

A megvalósult program

9.30 – 10.00   Regisztráció

10.00 – 10.10 Konferencia megnyitása és köszöntő (Dr. Molnár Gábor, Balatoni Integrációs Kft.)

10.10 – 10.35 Talajhidrológiai és talajdegradációs folyamatok. (ATK TAKI Agrártudományi Kutatóközpont) 

10.35 – 11.00 Talajvédelem, talajéletvédelem megjelenése a Nemzeti Vidékstratégiában, kapcsolódó fejlesztések és lehetőségek a Balaton Régió számára, különös tekintettel a közterületek, kiskertek, zártkertek és üdülőterületek esetében. (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

11.00 – 11.25 Az Elsivatagosodás elleni ENSZ egyezmény (UNCCD) aktualitásai. A Balaton (és vízgyűjtő területe) vízforgalmának becslése az ALADIN modellszimuláció eredményei alapján.  (Országos Vízügyi Főigazgatóság

11.25 – 11.40 Kérdések, hozzászólások

11.55 Kávészünet

11.55 – 12.20 Jó gyakorlatok, helyi sajátosságok, problémák bemutatása a talajvédelem, talajéletvédelem területén a Balaton Régió somogyi területein.  (Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály)

12.20 – 12.45 Szőlőültetvényben végzett talajművelési tartamkísérletek tapasztalatai a talajvédelem és a klímaváltozás tükrében.  (NAIK – Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet)

12.45 – 13.10 Települési zöldterületeket érintő problémák talajtani vonatkozása városi környezetben.  (Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar)

13.10– 13.30 Kérdések, hozzászólások

13.30 Ebéd, Konferencia zárás

Letölthető tartalmak

Back To Top