TERMÉSZETVÉDELMI RENDEZVÉNY A BALATON RÉGIÓBAN 2018.06.05.

TERMÉSZETVÉDELMI RENDEZVÉNY A BALATON RÉGIÓBAN 2018.06.05.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a hagyományoknak megfelelően az Európai Fenntarthatósági Héthez kapcsolódóan Természetvédelmi Rendezvényt szervezett a Balaton Régióban. „Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 2014-2030”

Kapcsolatunkat a természettel, a környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása. A Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is. A tó élővilága, a települések zöldterületei, a változatos madárvilág mind-mind ennek a kapcsolatnak a részei. Rendezvényünk ezt a változatosságot kívánta bemutatni.

Természetvédelmi rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a térségben megvalósuló természetvédelmet, ökoturisztikát szolgáló projektekről, a parti sáv, nádasok védelméről, települési zöldterületek tervezéséről, gondozásáról, a fenntartható vadgazdálkodásról, levegőben, autópályán érkező, vonuló fajokról.

A megvalósult konferencia címe:   Természetvédelmi Rendezvény a Balaton Régióban

A megvalósult konferencia időpontja: 2018. június 5., kedd

A rendezvény helyszíne: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak, Park Villa 

                                             (8229 Csopak, Kussuth u. 16.)

A megvalósult program

9.30 – 10.00               Regisztráció

10.00 – 10.05             Konferencia megnyitása és köszöntő

10.05 – 10.25             Természetvédelmi projektek a Balaton térségében

                                    Puskás Zoltán igazgató, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

10.25 – 10.45              Ökoturisztika, környezeti nevelés a Nemzeti Park területén

                                    Dr. Kopek Annamária osztályvezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

10.45 – 11.05              A parti sáv használata és védelme közötti konfliktus, és a nádas-minősítés tapasztalatai

                                    Dr. Pomogyi Piroska biol. tud. kand. hidrobiológus, OVF Balaton munkacsoport, 

                                    Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

11.05 – 11.25             Tájépítészeti feladatok tavak, tópartok környezettudatos fejlesztésében, rendezésében

                                    Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens, oktatási és kutatási dékánhelyettes, 

                                    Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar

11.25 – 11.50              Kérdések, hozzászólások

11.50 – 13.00              Ebéd

13.00– 13.20               Települési zöldterületek gondozása a klímaváltozás tükrében

                                    Lukács Zoltán elnök, Magyar Faápolók Egyesülete

13.20 – 13.40              Fenntartható vadgazdálkodás, vadászat, vadászati turizmus a Balaton térségében

                                    Dr. Szemethy Lászó egyetemi docens, intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem 

                                    Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

13.40 – 14.00              A Balaton vízszintváltozásának hatása a madárállományokra

                                    Dr. Kovács Gyula tudományos munkatárs, Soproni Egyetem, Magyar Madártani és 

                                    Természetvédelmi Egyesület Dél-Balatoni Helyi Csoport

14.00 – 14.20              Autópályán érkező inváziós fajok

                                    Dr. Kiss Balázs tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 

                                    Kutatóközpont  Növényvédelmi Intézet

14.20 – 14.40              Kérdések, hozzászólások

14.40                           Konferencia zárása

Back To Top