SZENNYVÍZKEZELÉS 2015.06.04

SZENNYVÍZKEZELÉS 2015.06.04

EGYEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KIS BERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Balaton Fejlesztési Tanács 2014-ben három településen, öt mérési hullámból álló komplex mérési programot indított, melynek eredményeit 2015.06.04-én Tagyonban tárták a szakmai közönség elé.

A Balaton törvény lehetővé teszi a nem parti és nem partközeli, szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó, 2000 lakosegyenérték alatti településeken egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítését, mivel ezek a párszáz lelkes falvak gazdaságosan nem csatornázhatóak. 

A Balaton Fejlesztési Tanács által koordinált és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott projektek keretében nyolc balatoni kistelepülés gondját sikerült megoldani. 

Ezt az új, a csatornával egyenértékű, hatékony technológiát most először alkalmazták hazánkban települési szinten, ezért érthető, hogy a szakemberek kíváncsiak voltak a kedvező gyakorlati tapasztalatok mellett a számszerű tisztítási adatokra is. 

 

Megvalósult program

9:45-10:00 Érkezés 

10:00-10:05 Köszöntő 

  • Steierlein István, Tagyon Község Ökormányzata 

10:05-10:20 A Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott egyedi szennyvíz projektek tapasztalatai (lebonyolítás, működés, jövőbeni kihívások) 

  • Dr. Molnár Gábor, Balatoni Integrációs Kft. 

10:20-10:35 Balatoni kistelepülési szennyvízkezelési program helyzete, egyedi szennyvízkezeléshez kapcsolódó engedélyeztetés, hatósági ügyintézés 

  • Kléber Adrienn, Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztály 

10:35-11:15 A 2014. évi mérési program lebonyolítása, eredményei és tapasztalatai 

  • Dr. Ágoston Csaba, KVI – Plusz Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. 

11:15-11:45 Üzemeltetési „Best practice” jó gyakorlati tapasztalatok egyedi szennyvízkezelő berendezések esetében (Nyim, Dióskál) 

11:45-12:15 Kérdések, hozzászólások 

12:15-13:00 Szendvicsebéd 

13:00-15:30 Egyedi szennyvízkezelő berendezések helyszíni megtekintése működési tapasztalatok megbeszélése a települések, kivitelezők képviselőivel 

  • Tagyon – Kontakt-R Kft. 
  • Óbudavár – ÖkoTech Home Kft. 
  • Balatoncsicsó – Polyduct Zrt. 

15:30-15:45 Program zárása 

Back To Top