TURIZMUS, GAZDASÁG

TURIZMUS, GAZDASÁG

A Balaton Kiemelt Térség adottságai, gazdasági helyzete és az országos fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott kiemelt szerepe miatt az országos fejlesztési célok elérésében fontos szerepet tud betölteni, elsősorban a foglalkoztatás bővítésén és a gazdasági növekedés elősegítésén keresztül. A meglévő gazdasági, környezeti, társadalmi adottságai alapján, ezen a két területen az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket tud elérni.

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programja elsősorban egy gazdaságfejlesztési, versenyképességet növelő program, mely elsősorban a turizmusgazdaságon keresztül kívánja és tudja elérni a megfogalmazott célokat:

  • 700 ezer vendégéjszakaszám növekedés,
  • 10 ezer fő részére új munkahely teremtése.

A vendégéjszakák számának növelésével, szükségszerűen arányosan növekszik a direkt és közvetett szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban foglalkoztatottak száma is, továbbá a GDP.

A vendégéjszaka szám növelése részben a vendégszám növelésével, részben a tartózkodási idő meghosszabbításával növelhető. Az attrakciók minőségének és számosságának növelése, a marketing tevékenység erősítése, a szezon meghosszabbítására, tavaszi és őszi szezonra alkalmas infrastruktúra kiépítése, a térség könnyebb megközelíthetősége, az attrakciók régión belüli gyorsabb elérhetősége mind ezt biztosító feltétel.

A megnövekedett vendégszám többletfogyasztást jelent nem csak a szolgáltatások, de a termékek tekintetében is melynek biztosítására a parttól távolabbi települések, elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és Balaton térségében való értékesítése révén nyújthatnak kínálatot. Termelői, feldolgozói és értékesítési együttműködések kialakításával a térségben, elsősorban a parttól távolabbi településeken termelt, feldolgozott és értékesített mezőgazdasági termékek előállítása révén további új munkahelyek keletkeznek.

A turisztikai célú fejlesztéseknek nem csak direkt gazdasági hatásai vannak a kereslet, fogyasztás megnövekedése révén, hanem a kialakult magas színvonalú környezetben az innovatív, tudás alapú gazdaság letelepedéséhez vonzó lakó és munkakörnyezetet is biztosít. A nemzetközi trendek figyelembevételével folyamatosan nő a távmunka keretében foglalkoztatottak száma. A Balaton kiváló adottságokkal rendelkezik ezen a téren (üres ingatlanok, informatikai kiépítettség, kellemes lakókörnyezet), ezért a térségben az országos átlag feletti munkahelyteremtés várható a tudásalapú gazdaság további feltételeinek kiépítése esetén.

A növekvő vendégforgalom kiszolgálására, a bel és külföldi turisták térségbe utazásához, a megnövekedett környezet terhelés káros hatásainak kivédésére, a fejlesztések meglévő környezetbe illesztéséhez elengedhetetlen infrastruktúrafejlesztéseket kell végrehajtani. A fejlesztések és a szükséges közlekedési, környezeti, energetikai infrastruktúra kiépítése összhangban van az ágazati környezetvédelmi és közlekedési célkitűzésekkel, különösen a megújuló energia hasznosítás és környezetbarát közlekedéstémakörökben.

Mindezek megvalósítására, a változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szükségesek, ezért az új programidőszakban még hangsúlyosabb szerepet kell kapnia az intézményfejlesztési programoknak, nem csak a turizmus, de például a közlekedésszervezés, közlekedési szövetség tekintetében is.

Az elmúlt években a turizmus, gazdaság témában több projektkezdeményezés illetve program elindult:

  • Mozdulj Balaton
  • Balaton Európa Kulturális Tava
  • Interaktív Játéktér
  • Balatoni Kék Hullám Zászló
  • Balaton védjegy
  • Kerékpáros turizmus

A programokról részletesen a bal oldali menüpontokból tájékozódhat.

Back To Top