ÁGAZATI PROGRAMOK

ÁGAZATI PROGRAMOK

A területi tervezés és koordináció mellett, a Tanács és munkaszervezete számos ágazati programban vesz részt a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok elérése érdekében. Az ágazati programok célja a régió fejlesztésének elősegítése az alábbi területeken: 

Környezetvédelem: 
A Balaton régió természeti értékeinek és biológiai sokféleségének megóvása érdekében Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve. 

Közbiztonság: 
A Balaton régió közbiztonságának javítása érdekében a Közbiztonsági Testület munkájának segítése, valamint a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek munkájának elismerése (A Balatoni Régió Közbiztonságáért díj). 

Közlekedésfejlesztés: 
A közlekedés-fejlesztés célja a környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében („Elérhető Balaton”).  

Szennyvíz mintaprojekt: 
Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése a 2000 lakosegyenérték alatti településeken, melyek csatornázása a falvak méretéből kifolyólag gazdaságosan nem lenne megoldható. 

Turizmus, gazdaság: 
A térség gazdaságának fellendítése és versenyképességének növelése a turisztikai szektor fejlesztése révén. 

A programokról a bal oldali menüpont alatt részletesebben tájékozódhat.
Back To Top