Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia Tervezet

Balaton Térségi Klímastratégia Tervezet Társadalmi Egyeztetés

Kérjük, hogy véleményével és javaslataival járuljon hozzá egy élhető, rugalmas és alkalmazkodni képes régió fejlődéséhez, véleményezze a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia tervezetét!

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területére vonatkozóan a térség 2019-2030 időszakra vonatkozó klímastratégia tervezetét.

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén. A stratégia mitigációs, adaptációs, tudatformálási és pénzügyi ösztönző intézkedések megvalósítását irányozza elő.

A klímastratégia első tervezetét szeptemberi ülését követően a Balaton Fejlesztési Tanács szakértői egyeztetésre bocsátotta. A beérkezett vélemények figyelembevételével a Tanács december 6-i ülésén döntött a tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia indokoltsága:

A hazai klímapolitikai keretének és alapdokumentumának számító Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS-2) az Országgyűlés 23/2018. (X. 31.) OGY határozatával fogadták el. A 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia bemutatja:

  • az éghajlatváltozás országos szintre megállapított és összefoglalt hatásainak és a hazai sérülékenységnek az értékelését,
  • a kibocsátás-csökkentési célokat és prioritásokat,
  • az alkalmazkodási irányokat és
  • az ezek sikeres megvalósításához elengedhetetlen szemléletformálás szükségességét.

A NÉS-2 tartalmazza a Hazai Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ), a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát (NAS), valamint a célok elérését szolgáló Horizontális eszközöket, amelyek közt a szemléletformálás is megjelenik.

A NÉS2 céljaival összhangban elkészültek, illetve elfogadták a Somogy, Veszprém, illetve Zala megyei klímastratégiákat 2019 tavaszán.

A (BKÜ-ben) Balatonalmádi, Siófok és Gyenesdiás rendelkezik önálló települési klímastratégiával. További települések számára a KEHOP 1.2.1. pályázat forrása biztosít támogatási lehetőséget klímastratégiájuk kidolgozására.

A hazai klímapolitikai tervezés az országos jellemzők figyelembevételével készült el, azonban a hatások földrajzi térségenként mások és mások, az országon belül is eltérő kitettségű és érintettségű területek vannak. A természetföldrajzi alapú felosztás helyett megyei szintű klímastratégiák kidolgozására került sor, ami nem veszi figyelembe a Balaton és vízgyűjtője mint ökológiai rendszer egységét, valamit azt, hogy a tó a környező területek éghajlatára, meteorológiai eseményeire erős hatással van. A tó és környezete, ezáltal kialakít egy a klímaváltozás szempontjából csakis egyben és önállóan vizsgálható térséget, mely a megyéktől eltérő klímaspecifikus adaptációs megközelítést igényel.

Kérjük véleményét, javaslatait az adatlap kitöltésével fogalmazza meg. Az adatlapot a bftkht@balatonregion.hu e-mail címre kérjük eljuttatni változatlan formátumban (word) 2020 január 17-ig.

A társadalmi egyeztetés során felmerülő kiegészítések, vélemények, változtatások mérlegelést követően beépítésre kerülnek majd a Stratégiába. A vélemények értékelése szakértők bevonásával történik. Annak érdekében, hogy az esetleges kérdések felmerülése esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot önnel, kérem az adatlapon mindenképpen adják meg az elérhetőségüket.

A társadalmi egyeztetést követően a Tanács 2020 februári ülésén fog dönteni a klímastratégia elfogadásáról.

Előre is köszönjük, hogy véleményével és javaslataival hozzájárul egy élhető, rugalmas és alkalmazkodni képes régió fejlődéséhez.

Balaton Térségi Klímastratégia Tervezet Társadalmi Egyeztetés_letöltés

Adatlap_letöltés

.

Back To Top