BFT online ülés 2022.03.18.

BFT online ülés 2022.03.18.

MEGHÍVÓ a Balaton Fejlesztési Tanács 2022. március 18-án (péntek) 09:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli online ülésére

Napirend

1. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások   támogatására kiírt pályázatok bírálatáról–II. kör
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Az előterjesztés zártülés keretében kerül tárgyalásra.

2. Előterjesztés a BFT évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyebek

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel jelentkezzenek be, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – gondoskodni szíveskedjenek!

Az ülés a ZOOM program használatával kerül megrendezésre.

Az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2022. március 11-én 16:00h.-ig feltétlen jelezze, mivel a csatlakozáshoz szükséges információk csak a részvételi szándékukat jelző meghívottak részére az ülést megelőző napon kerülnek megküldésre. Az ülésre a szavazati joggal nem rendelkező tagok, illetve meghívottak beléptetésére a zárt ülést követően kerül sor.

*  Felhívjuk a szavazati joggal rendelkező tagok szíves figyelmét, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a BFT ülésein az szavazhat, aki teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Ez a jogszabályi előírás vonatkozik az eseti helyettesekre (delegáltak) is.

Kérjük, amennyiben Ön a jelen ülés időpontjában nem rendelkezik leadott, érvényes vagyonnyilatkozattal, készítse el saját, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozói vagyonnyilatkozatát 2 példányban és az ülés előtt lezárt borítékban adja át a titkárságvezetőnek.

Ha Ön a BFT-n kívüli tevékenysége miatt már adott le más szervezetnél érvényes vagyonnyilatkozatot, akkor töltse ki a “Nyilatkozat vagyonnyilatkozat érvényességéről” című nyomtatványt és azt a BFT-ülés előtt szíveskedjék leadni.

A szükséges dokumentumok elérhetőek a https://balatonregion.hu/magunkrol/balaton-fejlesztesi-tanacs/balaton-fejlesztesi-tanacs-ulesei/ oldalán.

Jegyzőkönyv

 

 

Back To Top