BFT ülés

BFT ülés

A Balaton Fejlesztési Tanács ülése – 2021. február 19. (péntek) 10:00h.

Az ülés helyszíne: online felület

Napirend

1. Előterjesztés a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – A szervezeti-működési szabályzat elfogadása (módosítása) a Tanács tagjai minősített többségének (szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a) támogató szavazatával fogadható el.
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

2. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről

Összefoglaló tájékoztató a Balatoni Vízügyi projektek előkészítésének és megvalósításának előrehaladásáról (2018-2021)

Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Stratégiai célrendszerének bemutatása

Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.

3. Tájékoztató a tagszervezetek 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

4. Előterjesztés a BFT 2021. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

5. Előterjesztés a BFT 2021. évi költségvetéséről és a 2020. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7. Előterjesztés a BFT közbiztonsági forráskeretének felosztására vonatkozó Közbiztonsági Testület javaslatáról, valamint a Közbiztonsági Testület 2021. évi munkatervéről
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke

8. Előterjesztés a “Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi tervezetéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja III. kötet (Stratégiai Program 2021-2027) társadalmi egyeztetést követő változatának, és a kiemelt térségi operatív program javaslattételi dokumentumának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

A Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Program társadalmi egyeztetésének eredményei és az Operatív Program egyeztetési változatának tartalma  – 2021.02.18-i online fórumon előadás

10. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2020. évre vonatkozó monitoring jelentéséről (előzetes jelentés)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalmi-gazdasági folyamatai a területi monitoring adatok tükrében – 2021.02.18-i online fórumon előadás

11. Elnöki határozatainak elfogadásáról (2020. november 19 – 2021. január 29.) között
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Egyebek
Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektről

Előterjesztés a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési pályázatáról

BFT ülés 2021.02.19. Jegyzőkönyv

Back To Top