Online Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban 2020 április 9

Tisztelt Partnerünk!

Nagy örömömre szolgál Önt tájékoztatni arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) online formában valósította meg a március 24-re tervezett, azonban a járványügyi intézkedésekkel összhangban elhalasztott Víz Világnapi Konferenciát a Balaton Régióban. A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont. Mint Ön előtt is ismert a Balaton Kiemelt Térség területi fejlődése, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi irányítása, az okszerű és takarékos területhasználat, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság egyensúlyának megőrzése kiemelten fontos feladatok. A balatoni táj, a tó és a parti sáv szakszerű kezelése összetett feladat. Vízvédelmi, élőhelyvédelmi, nádgazdálkodási, tájkép-megőrzési célok és intézkedések mellett megjelennek a közösségi és turisztikai fejlesztések igényei is. A vízparti táj kezelésének alapfeladata, hogy miképp lehetne feloldani a természet/környezet jó ökológiai állapotban tartása és az emberek vízhasználati igénye között fennálló ellentéteket. A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a vízgazdálkodást érintő nemzetközi tevékenységekről, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés aktuális feladatairól, a tó meder állapotával kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeiről, a Balatont érő tápanyagterhelésről, a klímaváltozás vízminőségre, vízkészletre gyakorolt hatásairól, a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról. 

A konferencia címe: Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban 

A konferencia időpontja: 2020. április 9. volt.

A konferencián való részvétel lehetősége: online volt.

Megvalósult program

9.30 – 10.00               Online rendszerhez való csatlakozás

10.00 – 10.05             Konferencia megnyitása és köszöntő

10.05 – 10.25             A 2019. évi Budapesti Vízvilágtalálkozó eredményei az előttünk álló 3 év tervezett tevékenységei (2022. évi Vízvilágtalálkozóig) (Heincz Balázs főosztályvezető, Külügyi és Külgazdasági Minisztérium)

10.25 – 10.35             A Balaton Kiemelt Térség hosszútávú fejlesztési koncepciójának tervezése, kitekintéssel az integrált vízgazdálkodásra (Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

10.35 – 10.50             EU Víz keretirányelvének végrehajtási tapasztalatai a Balaton vízgyűjtő területén, vízgyűjtőgazdálkodási tervezés aktuális feladatai (Országos Vízügyi Főigazgatóság (egyeztetés alatt))

10.50 – 11.20             A tó vízgazdálkodási szolgáltatásainak hosszú távú biztosítása érdekében szükséges feladatok, vizsgálati eredmények és tervezett fejlesztések (Országos Vízügyi Főigazgatóság (egyeztetés alatt))

11.20 – 11.40             A klímaváltozás vízminőségre gyakorolt hatásainak vizsgálata, mezokozmosz kísérletek eredményeinek bemutatása (Dr. Jordán Ferenc igazgató, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet)

11.40 – 12.00             Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00             Ebédszünet

13.00– 13.20              A Balaton külső tápanyag-terhelésének jellemzői, hatása a tó vízminőségére különös tekintettel a klímaváltozásra (villámárvizek, felszín borítottság változása, stb.) (Dr. Clement Adrienne egyetemi docens, BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék)

13.20 – 13.40             Kék-zöld infrastruktúra tervezése településfejlesztési szempontból (Dr. Buzás Kálmán egyetemi tanár, BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék)

13.40 – 14.00             A DRV Zrt., mint felelős víziközmű szolgáltató válaszai a klímaváltozás kérdéseire, kiemelten a Balaton térségében (Krizsán György fejlesztési főmérnök, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.)

14.00 – 14.20             Az üzleti szféra kezdeményezései, lehetőségei a vízkészletek megőrzése az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése érdekében (Balogh Levente elnök, Szentkirályi Magyarország Kft.)

14.20 – 14.40             Kérdések, hozzászólások

14.40                            Konferencia zárása

Levelező rendszer hiba

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a személyes ügyfélfogadásunk bizonytalan időre szünetel.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy e-mail rendszerünk 2020.02.24-03.22. között korlátozottan működött. Kérjük, hogy ezen időszak alatt megküldött, és jelenleg is aktuális üzeneteiket szíveskedjenek ismételten továbbítani.

 
 

BFT ülés 2020.02.21.

A Balaton Fejlesztési Tanács ülése – 2020. február 21. (péntek) 10:00h.

Helyszín: Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton-terem (8600 Siófok, Fő tér 1.)

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az előzetesen elfogadott munkatervben meghatározott napirend megtárgyalásával tartja. Jelen ülés keretében tárgyalt napirendek:

Napirend

1.  Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a
szükséges intézkedésekről- 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.

2.   Tájékoztató a tagszervezetek 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

3.   Előterjesztés a BFT 2020. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

4.   Előterjesztés a BFT 2020. évi költségvetéséről és a 2019. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

5.   Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség hosszútávú fejlesztési koncepciójának (2014-2030) módosításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.   Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7.   Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

8.   Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Life Integrált Projektben, vezető partnerként történő szerepvállalásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

9.   Előterjesztés a “Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2020. évi tervezetéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

10.  Tájékoztató a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektek előrehaladásáról: DESTI-SMART projekt keretében megvalósított, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet állandó lakosainak és az itt tartózkodó vendégek / turisták utazási magatartásának kutatásáról, és kapcsolódó tervezési tevékenységekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

11.  Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
 Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Egyebek
Előterjesztés a BFT Közbiztonsági Testülete 2020. évi közbiztonság fejlesztési forrás felhasználási javaslatáról

BFT ülés 2020.02.21. Jegyzőkönyv

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciójának társadalmasítása

Mondja el véleményét a Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójáról

A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. február 21-én tartott ülésén elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója (2014 – 2030) módosított, aktualizált változatát.

A területfejlesztési dokumentumok elfogadásának és közzétételének szabályait rögzítő Kormányrendelet értelmében a Tanács legalább 30 nap időtartamban köteles biztosítani a véleményezés lehetőségét.

A fentiek alapján tisztelettel felkérjük Önt, hogy mondja el véleményét a fejlesztési dokumentum tartalmáról!

A módosított fejlesztési koncepció ITT letölthető.

Kérjük, észrevételeit juttassa el 2020. április 24-ig a bftkht@balatonregion.hu címre.

BFT ÜLÉS 2019.12.06.

Balaton Fejlesztési Tanács ülése – 2019. december 6. (péntek) 10:00h.

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az előzetesen elfogadott munkatervben meghatározott napirend megtárgyalásával tartja. Jelen ülés keretében tárgyalt napirendek.

Helyszín: Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton-terem (8600 Siófok, Fő tér 1.)

Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadása.

Napirend

 1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat megvalósulásáról
  Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
 1. Tájékoztató a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok előrehaladásáról
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
 1. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
  Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek
 1. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi lebonyolításáról
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
 1. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
 1. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia tervezetének egyeztetési változatáról.
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
 1. Tájékoztató a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével megvalósuló CULTURECOVERY nemzetközi projekt előrehaladásáról – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül.
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
 1. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
 1. Előterjesztés a BFT 2020. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
  Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyebek
Előterjesztés: A 2018. és 2019. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

A BALATONI ÖKOMÚZEUM KIALAKÍTÁSA KONFERENCIA, MŰHELYFOGLALKOZÁS II-III

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz az úgynevezett CULTURECOVERY közép-európai projekt megvalósításában, amely tavaly 2017. júliusában kezdődött el. A projekt célja a kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül.

Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában.

A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában.

A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak.

A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a CULTURECOVERY projekttel és a Balatoni ökomúzeum kialakításának, fejlesztésének, marketingjének, menedzselésének stratégiai tervével kapcsolatban, valamint a kultúrtájak megőrzésével és hasznosításával, biogazdálkodás, térinformatika és távérzékelés szerepével kapcsolatban.

A rendezvény címe: A Balatoni Ökomúzeum kialakítása műhelyfoglalkozás II.-III.

A rendezvény időpontja: 2018. június 12.

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Georgikon Kar „D” Épület Konferencia terem

                                             (8360 Keszthely, Festetics u. 7.)

Konferencia és műhelyfoglalkozás II.

A megvalósult program

08.30 – 09.00             Regisztráció

09.00 – 09.10             A CULTURECOVERY program rövid bemutatása

                                   Dr. Könczölné Egerszegi Zita, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

09.10 – 09.30             A tervezett Balatoni Ökomúzeum szerkezete, funkciói, kultúrtájai (természeti, szellemi

                                   és épített öröksége)

                                   Dr. Némethy Sándor, Göteborgi Egyetem

09.30 – 09.50            A kultúrtájak megőrzése és hasznosítása az ökomúzeumok területén lévő mezőgazdasági,

                                   kézművesipari, turisztikai tevékenységek figyelembe vételével – nemzetközi kitekintés

                                   Bosse Lagerqvist, Göteborgi Egyetem

09.50 – 10.10             Nemzetközi jó gyakorlatok: A Katalán Tájobszervatórium szerkezete, funkciói és jelentősége

                                    a kultúrtájak konzervációjában és a regionális fejlesztésben

                                    Albert Mas, Rovira i Virgili Egyetem, Tarragona, Catalonia

10.10 – 10.30              A természetközeli gazdálkodáskialakításának lehetőségei és szerepe a fenntartható turizmus

                                    fejlesztésében

                                    Dr. Szemethy László, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

                                    és Vidékfejlesztési Kar

10.30 – 10.50              Kávészünet

10.50 – 11.10              A térinformatika és távérzékelés alkalmazása a kultúrtájak szerkezeti elemeinek és

                                    tulajdonságainak feltárásában és szerepe a tájobszervatóriumok munkájában

                                    Giuseppe Lo Papa PhD, Palermoi Egyetem

11.10 – 11.30              Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása és tanösvények/alternatív turisztikai

                                    útvonalak kialakítása a Balatoni Ökomúzeum területén

                                    Havasi Bálint, Balatoni Múzeum

11.30 – 11.50              Létező és várományos világörökségi helyszínek és szerepük az ökomúzeumok

                                    interaktív képzési központjainak kialakításában különös tekintettel a Balatoni

                                    Ökomúzeum fejlesztésére

                                    Dr. habil. Huszár Zoltán, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

                                    Kultúratudományi Intézet

11.50 – 12.10              A Balatoni Ökomúzeum létesítésének, fejlesztésének és menedzselésének

                                    stratégiai tervezése

                                    Dr. Kutics Károly, K+F Consulting Kft.

12.10 – 12.30              Kérdések, válaszok

12.30 – 13.30              Ebéd

Műhelyfoglalkozás III.

A megvalósult program

13.30 – 14.00              Felvezető előadás a délutáni munkacsoport foglalkozáshoz a Balatoni Ökomúzeum

                                     létesítésének, fejlesztésének és menedzselésének fő kérdéseihez kapcsolódóan

                                     Dr. Némethy Sándor, Göteborgi Egyetem 

14.00 – 16.00              Munkacsoport foglalkozás témakörönként

1. Munkacsoport: A Balatoni Ökomúzeum természeti környezete – geodiverzitás, biodiverzitás,

    természeti erőforrás, ökoszisztéma szolgáltatás és környezetvédelem

2. Munkacsoport: A Balatoni Ökomúzeum épített öröksége (népi építészet, farmok, településszerkezetek,

    templomok, kastélyok, várak, etc.) és annak fenntartható hasznosítása

3. Munkacsoport: A Balatoni Ökomúzeum szellemi öröksége: kézműves foglalkozások,

    gyógynövény-termesztés, borászat – borkultúra, borgasztronómia, hagyományos gazdálkodás

4. Munkacsoport: A Balatoni Ökomúzeum természeti és kulturális örökségére épülő

    turisztikai termékek kialakítása, az ökomúzeum természeti, szociális és gazdasági

    eltartó képességének figyelembe vételével.

5. Munkacsoport: Az ökomúzeum nemzetközi szerepe, nemzetközi jelentősége

   (nemzetközi kulturális fórum, a gazdasági fejlődés lehetséges forgatókönyvei, marketing és fenntarthatóság)

16.00 – 17.40             Munkacsoport foglalkozások eredményeinek megvitatása

17.40 – 18.00              Kérdések, válaszok

18.00                           Rendezvény zárása

A BALATONI ÖKOMÚZEUM STRATÉGIÁJA MŰHELY

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. egy év végi műhelyfoglalkozást szervezett a Balatoni Ökomúzeum létrehozásának soron következő szakaszában az úgynevezett CULTURECOVERY projekt keretében.

 

A projekt célja a kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül. Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. Az ökomúzeumok olyan modern múzeumpedagógiai elvek 

alapján kialakított területek, melyek egy adott hely vagy régió identitására és a helyi közösségek aktív részvételére épülnek, növelve ezzel ezeknek a közösségeknek a jólétét és a terület fenntartható fejődési lehetőségeit. A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak.

 

A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a CULTURECOVERY projekttel és a Balatoni ökomúzeum koncepciójával, stratégiájával kapcsolatban, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Bakony-Balaton Geopark és az Őrségi Nemzeti Park Balatoni ökomúzeumhoz való kapcsolódási lehetőségéről, az ökomúzeum 

környezetvédelmi szerepéről (erdő-vadgazdálkodás ökoturisztikai lehetőségei, Balaton parti zónájának ökológiai terhelése), továbbá az élmény alapú oktatás eszközeiről az ökomúzeum termékkínálatának kialakításában.

 

A rendezvény címe:    A Balatoni Ökomúzeum Stratégiája – Műhelyfoglalkozás

A rendezvény időpontja: 2018. december 11.

 

 

A rendezvény helyszíne: Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton terem (Fő tér 1.)

TUDOMÁNY ÉS RÉGIÓK TALÁLKOZÁSA

AZ EURÓPAI TAVAK KÖZÖS PROBLÉMÁI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, a „Tudomány és Régiók találkozása” című program keretein belül konferenciát szervezett az európai tavak közös problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek témakörében.

A konferencián részt vettek tavakkal foglalkozó nemzetközi szakemberek, szakpolitikusok, valamint a regionális döntéshozatalban érintett politikusok és szakértők. A meghívott főelőadók között szerepelt továbbá Dr. Navracsics Tibor, Európai Uniós Biztos, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja, Dr. Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Hölvényi György, Európai Parlamenti Képviselő, Fejlesztési Bizottság valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja.
 

A konferencia címe: Az európai tavak közös problémái és fejlesztési lehetőségei

A konferencia időpontja: 2019. május 13.

A konferencia helyszíne: Hotel Füred Spa & Conference (Balatonfüred, Széchenyi u. 20.)

 


A konferencia programja:

9.00 – 9.30
                  Regisztráció

 

I. Szakpolitikák kialakítása – Tudományos eredmények becsatornázása a döntéshozatalba

9.30 – 9.45                  Konferencia megnyitása, köszöntő, a konferencia célkitűzései
                                    Dr. Bóka István a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, 
                                    Balatonfüred Város polgármestere, EU Régiók Bizottságának tagja
9.45 – 10.00                A tudomány és a régiók találkozása, a tudomány szerepe a politikai döntéshozatalban.
                                    Dr. Navracsics Tibor, Európai Uniós Biztos, 
                                    Az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja
10.00 – 10.15              Képviselői munka az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában
                                    magyar érdekek mentén
                                    Hölvényi György, Európai Parlamenti Képviselő, Fejlesztési Bizottság, valamint a 
                                    Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja
10.15 – 10.30              Klímavédelmi egyezmények, stratégiák, programok aktualitásai, várható eredményei
                                    a tavak térségében
                                    Dr. Botos Barbara, Innovációs és Technológiai Minisztérium
                                    klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár
10.30 – 11.00              Kávészünet
 
II. A Tudomány felhívása – Az európai nagy tavak legaktuálisabb környezeti kihívásai a Balaton szemszögéből

11.00 – 12.30              Kerekasztal beszélgetés

                                    Szélsőséges időjárási események, légköri folyamatok a Balaton vízgyűjtőjén 
                                    – megfigyelések és előrejelzések (15 perc)
                                    Dr. Horváth Ákos meteorológus, Országos Meteorológiai Szolgálat 
                                    Siófoki Viharjelző Obszervatórium
                                    A Balaton sérülékenysége, a rezíliancia növelésének lehetősége és szükségessége 
                                    a Balatonnál – tudományos megközelítés (15 perc)
                                    Dr. Jordán Ferenc igazgató, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet
                                    A klímaváltozás, az idegenhonos fajok adaptációja és az özönnövény-fajok problematikája 
                                    a Balaton térségében – kezelői feladatok és gyakorlati tapasztalatok (15 perc)
                                    Puskás Zoltán igazgató, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

                                    Kérdések, hozzászólások kerekasztal beszélgetés (45 perc)

12.30 – 13.30              Ebéd
 
III. Társadalmi részvétel – Szervezetek és tavak együttműködései

13.30 – 15.00             Kerekasztal beszélgetés

                                   Tavak bevonása a globális vízügyi együttműködésekbe (15 perc)
                                    Dr. Walter Rast, International Lake Environment Committee Foundation 
                                   Tudományos Bizottságának elnöke
                                    Élő Tavak Hálózatának 20 éve: stratégiák, célok, eredmények és kihívások (15 perc)
                                    Udo Gattenlöhner, Global Nature Fund ügyvezető igazgatója
                                    Tavak határokon átnyúló kezelése: politikai és társadalomtudományi kutatások 
                                    fényében (15 perc)
                                    Dr. Erik Mostert, Delfti Műszaki Egyetem, Vízgazdálkodási Tanszék

                                    Kérdések, hozzászólások kerekasztal beszélgetés (45 perc)

15.00 – 15.20              Kávészünet 
 
IV. Döntéshozók eszközei – Lehetőségek és tapasztalatok
15.20 – 15.40              Az integrált projektek megvalósulásának lehetőségei és tapasztalatai a
                                    LIFE program keretein belül
                                    Dr. Botos Barbara, Innovációs és Technológiai Minisztérium 
                                    klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár
15.40 – 16.00              Integrált tóadminisztráció szükségessége és tapasztalatai a Víz Keretirányelv tükrében
                                    Wouter van de Bund, Közös Kutatóközpont (JRC) munkatársa, Európai Bizottság
16.00 – 16.20              Tavak szerepe az európai politikákban – egy helyi politikus tapasztalatai, lehetőségei
                                    Satu Tietari, Finnország, Régiók Bizottságának tagja
16.20 – 16.40              Környezetvédelmi Együttműködési modell
                                    Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás

16.40 – 17.00              Kérdések, hozzászólások

17.00                           Konferencia zárása

 

A konferencia nyelve magyar-angol, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.

 

VÍZ VILÁGNAP 2019

VÍZ VILÁGNAPI KONFERENCIA A BALATON RÉGÓBAN

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a 2019. évben is megszervezte a Víz Világnapi Konferenciáját a Balaton Régióban.

„…Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja

Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég;

Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,

Mellyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.

Itt meredek sziklák tetein sok régi erős vár

Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,

S elnyeli a döbbent elmét a fényes előkor;

Itt a századokat látott vadonok feketednek…

Nézd, valamerre veted szemeid, szép minden előtted…”

Berzsenyi Dániel: A Balaton (részlet)

A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a Balaton vízgyűjtőjén tapasztalható változékony hidrometeorológiai eseményekről, Balaton új 120 cm vízszinthez tartozó üzemrendjéről, a Balatont érintő tervezett fejlesztésekről, beruházásokról, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Új területrendezési tervének előírásairól, a klímaváltozás és emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatásairól, a vízhigiéné aktuális kérdéseiről valamint a tóvédelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködésekről.

A konferencia címe volt:    Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban

A konferencia időpontja az alábbi volt: 2019. március 19. 

A rendezvény helyszíne az alábbi volt: SunGarden Wellness & Conference Hotel (Siófok, Batthyány u. 24.)
 
A megvalósult program:

10.00 – 10.05             Konferencia megnyitása és köszöntő

10.05 – 10.25             Hidrometeorológiai változékonyság a Balatonnál, mi változott, mit várhatunk a 2019. évben (Dr. Horváth Ákos meteorológus, Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatórium)

10.25 – 10.45             A Balaton 120 cm üzemrendjének bemutatása (Oláh Zoltán osztályvezető, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

10.45 – 11.05            „Balaton 120 – A vízszinthez történő alkalmazkodás javítása Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” vizsgálat eredménye (Oláh Miklós kutatásvezető, Balatoni Integrációs Kft.)

11.05 – 11.25             Balatont érintő projektek (KEHOP) jelenlegi helyzete, megvalósítása (Lábdy Jenő főigazgató-helyettes, Országos Vízügyi Főigazgatóság)

11.25 – 11.45             Balaton Kiemelt Üdülőkörzet ÚJ területrendezési tervének előírásai és a Balaton part védelmének összefüggései (Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Miniszterelnökség)

11.45 – 12.00              Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00              Ebéd

13.00– 13.20               Klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatásainak vizsgálata, eredményei (ősszel átadott kísérleti központ szerepe, gyógyszermaradvány felmérések) (Prof. Dr. G-Tóth László igazgató, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet)

13.20 – 13.40              Mikroműanyag előfordulása, hatásai Magyarország vizeiben (Palotai Zoltán környezetanalitikai üzletágvezető, Bordós Gábor projekt koordinációs manager, Wessling Hungary Kft.)

13.40 – 14.00              A vízhigiéné aktuális higiénés kérdései (Tóth Elvira közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)

14.00 – 14.10              Nemzetközi együttműködések a tóvédelem tekintetében – kapcsolódó rendezvények (Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató, Balatoni Integrációs Kft.)

14.10 – 14.30              Kérdések, hozzászólások

14.30                           Konferencia zárás

TERMÉSZETVÉDELMI RENDEZVÉNY 2019

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a hagyományoknak megfelelően az Európai Fenntarthatósági Héthez kapcsolódóan Természetvédelmi Rendezvényt szervezett a Balaton Régióban.

„Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 2014-2030”

Kapcsolatunkat a természettel, a környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása. A Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is. A tó élővilága, a települések zöldterületei, a változatos madárvilág mind-mind ennek a kapcsolatnak a részei. Rendezvényünk ezt a változatosságot kívánta bemutatni.

Természetvédelmi rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a vízgyűjtőgazdálkodási tervek felülvizsgálatáról, a vízparti sáv és az épített környezet egyensúlyáról, a Balaton parti sáv építési, építészeti szabályozásáról, a halgazdálkodás, horgászat természetre gyakorolt hatásairól, a természetvédelmi kérdések megjelenéséről a környezeti oktatásban, valamint a lakott területen megjelenő vadállatok, élőlényekkel való együttélés és a gyakorlati madár és állatvédelem kérdéseiről

A konferencia címe:   Természetvédelmi Rendezvény a Balaton Régióban

A konferencia időpontja:2019. június 5.

A konferencia helyszíne volt: Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Park Villa (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

A megvalósult program

9.30 – 10.00.     Regisztráció

10.00 – 10.05.    Konferencia megnyitása és köszöntő

10.05 – 10.25.     Vízgyűjtőgazdálkodási tervek felülvizsgálata (Zagyva Tünde Andrea, Országos Vízügyi Főigazgatóság)

10.25 – 10.45.     Vízparti sáv, épített környezet egyensúlya (Pécseli Péter, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

10.45 – 11.05.      A Balaton parti sáv építési, építészeti szabályozása – előírások és lehetőségek  a vízpart település és tájkép formáló szerepének erősítésre (Kolossa József, Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság)

11.05 – 11.25.      Halgazdálkodás, horgászat és a természet egyensúlya – rekreációs tevékenység lehetséges melléktermékei (Szári Zsolt, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.)

11.25 – 11.50.       Kérdések, hozzászólások

11.50 – 13.00       Ebéd

13.00– 13.20       Környezeti nevelés, oktatás tapasztalatai, aktuális természetvédelmi kérdések a környezeti oktatásban, nevelésben (Dr. Kopek Annamária, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

13.20 – 13.40       Lakott területen megjelenő vadállatok, élőlényekkel való együttélés – természet megjelenése a városban; városlakók a természetben (Fischer József, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

13.40 – 14.00.     Madármentés gyakorlati szemmel (Szinai Péter, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

14.00 – 14.20       Kérdések, hozzászólások

14.20                      Konferencia zárása

Back To Top