Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban -“A pandémia kényszeréből a tudatosabb jövő felé?” 2021. április 27.

MEGHÍVÓ

Nagy örömünkre szolgál Önöket tájékoztatni arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) hagyományaihoz híven idén is megrendezi Föld Napi Konferenciáját a Balaton Régióban. A konferencián való részvétel, mely online módon kerül megrendezésre, nem igényel többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

Az ember és a természet viszonyát, a jelen és a jövő generációk számára kedvező vagy kedvezőtlen jellegét hosszabb távon a társadalmi értékrend és az ebből fakadó viselkedés, termelési-fogyasztási szokások befolyásolják leginkább.

Sajnálatos tény, hogy a COVID-19 járvány világszerte jelentős hatással volt, van és lesz az ember életére. „A járvány rávilágít a természeti és társadalmi rendszereink közötti összefüggésekre: a társadalmi ellenálló-képesség rugalmas környezeti támogató rendszertől függ. A biológiai sokféleség csökkenése és az intenzív élelmezési rendszerek az állati eredetű kórokozók okozta megbetegedéseket valószínűbbé teszik. Az egyszer használatos műanyagok iránti fokozott igény negatív következményekkel jár. A járvány idején hozott korlátozó intézkedéseknek, lezárásoknak lehetnek közvetlen, rövid távú, pozitív hatásai a környezetünkre, különösen a kibocsátások és a levegőminősége tekintetében, bár ezek valószínűleg átmenetiek.” Részlet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2020. november 5-én megjelent A COVID-19 és Európa környezete: egy globális járvány hatásai című rövid, átfogó jelentéséből.

Mindezeket figyelembe véve a Föld Napja alkalmából tervezett rendezvényünk célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a pandémia környezetre gyakorolt pozitív, negatív hatásairól mind globális mind térségi szinten. Azáltal, hogy olyan kérdésekre keressük a választ, hogy: Mit tanulhatunk belőle, mennyiben tudja segíteni ez a megváltozott helyzet a környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életmód elsajátítását, a tudatos fogyasztói magatartás és a lehetséges társadalmi szerepvállalás kialakítását?

 A konferencia címe:    Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban

“A pandémia kényszeréből a tudatosabb jövő felé?”

A konferencia időpontja: 2021. április 27.

Tervezett program

9.30 – 10.00 Online rendszerhez való csatlakozás
10.00 – 10.05 Konferencia megnyitása és köszöntő
10.05 – 10.25 A pandémiás időszaknak milyen hatásai vannak globális szinten a természeti értékekre, biológiai sokféleségre tekintettel? (Sipos Katalin igazgató, WWF Magyarország Alapítvány)
10.25 – 10.45 Az elmúlt év pozitív és negatív hatásai a természeti értékek védelmére, megőrzésére, illetve az emberek természet látogatási szokásaira. (Somlai Szilárd szakvezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)
10.45 – 11.05 Levegőhöz jutottunk? Mi történt az elmúlt évben a levegőben, mit lenne jó megtartani és min kellene változtatni? (Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogász, Levegőmunkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület )
11.05 – 11.25 A pandémia és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. (Dr. Csepregi István igazgató, Köztisztasági Egyesülés)
11.25 – 12.00 Kérdések, hozzászólások
12.00 Konferencia zárása

A konferencián való részvétel lehetősége: online

Közvetlen link (internet elérhetőség) a rendezvényhez való csatlakozásra, Meeting ID (megbeszélés azonosító), password (jelszó) az alábbiakban található:

 https://us02web.zoom.us/j/85350503104?pwd=NFZ6bFBIUDVuSm9DaXdTNWFBdG96dz09
Meeting ID: 853 5050 3104
Passcode: 270221

Ezúton szeretnénk meghívni tisztelt Asszonyt / Urat, vagy a témában jártas munkatársát, hogy vegyen részt az online rendezvényen!

Kérjük, hogy részvételi szándékát email címének megadásával szíveskedjen jelezni a bftkht@balatonregion.hu címen, legkésőbb 2021. április 23-án délután 16.00 óráig.

 Együttműködését előre is köszönjük, rendezvényünkre várjuk!

 

„Eszik vagy isszák?” – Algákról közérthetően – szemléletformáló rendezvény 2021. április 7.

MEGHÍVÓ

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, hogy felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan. A rendezvénysorozat online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partnerünk, továbbá az iskolai oktatás – a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget és támogatást nyújtva azokban a témákban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban.

A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

A rendezvény címe: „Eszik vagy isszák?” – Algákról közérthetően

Előadók voltak:

Somogyi Boglárka, a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos főmunkatársa

Dr. habil Némethy Sándor, biológus, tengergeológus és környezetvédelmi szakmérnök Göteborgi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem

A rendezvény időpontja volt: 2021. Április 7. szerda, 14.00 óra – 15.30 óra

A rendezvényen való részvétel lehetősége: online volt.

Technikai információk:

Topic: “Eszik vagy isszák?” – Algákról közérthetően

Time: Apr 7, 2021 14:00 Budapest

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89374502059?pwd=KzgzaTlXdkgwdmEzc2FPUStySFhpQT09

Meeting ID: 893 7450 2059

Passcode: 198431

Együttműködését köszönjük, következő rendezvényeinkre is örömmel várjuk!

Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban 2021.március 23.

MEGHÍVÓ

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) hagyományaihoz híven idén is megrendezte Víz Világnapi Konferenciáját a Balaton Régióban. A konferencián való részvétel, mely online módon került megrendezésre, nem igényel többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

A víznek rendkívül fontos szerepe volt és van a földi élet, a termelés és a társadalmi-gazdasági fejlődés alakulásában. Az adott korok társadalmi-gazdasági élete szinte minden vonatkozásban összefüggött és összefügg a víz-viszonyokkal. A víz és a társadalom állandó kölcsönhatásban van egymással.

A tiszta és biztonságos víz az egyik legértékesebb erőforrásunk, gazdasági értéke már ma is felbecsülhetetlen, és mai tudásunk szerint egyre inkább azzá válik a jövőben, ezért felelősségteljesebben kell felhasználnunk. Meg kell teremteni az egyensúlyt a társadalom, az ipar, a mezőgazdaság szükségletei és az élővíz /édes vízkészletek védelme között.

Tekintettel arra, hogy a 2021. évben a Víz Világnap középpontjában a víz értékelése „témakör” áll rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a víz globális hidrológiai körforgásáról, a vízlábnyom fogalmáról, az általunk használt termékek, élelmiszerek előállításának vízigényéről, a Balaton vízgyűjtőjén megvalósuló felelősségteljes vízgazdálkodásról, a közvetlen emberi vízhasználatról, valamint a vízkészlet gazdálkodást érintő fejlesztésekről, beruházásokról.

A konferencia címe volt: Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban
A konferencia időpontja: 2021. március 23. (kedd)
A konferencián való részvétel lehetősége: online volt.

A víz értékelése

Megvalósult Szakmai Program (délelőtt)

10.00 – 10.05 Konferencia megnyitása és köszöntő

10.05 – 10.25 Víz, levegő, Balaton. (Dr. Horváth Ákos kirendeltség-vezető, Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatórium)
Megtekinthető előadás

10.25 – 10.55 Fenntartható vízkészlet-gazdálkodás a Balatonnál. A Balaton vízgyűjtő-gazdálkodásának tapasztalatai, aktuális és jövőben várható kihívások, célkitűzések, megoldási javaslatok. (Szabó Péter osztályvezető, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
Megtekinthető előadás

10.55 – 11.15 Vízlábnyom fogalma, meghatározása – Közvetett vízhasználatunk hatása helyben és azokban a térségekben, régiókban, földrészeken ahol előállítják / megtermelik az általunk használt tárgyakat, elfogyasztott élelmiszereket. (Posta Donát, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány)
Megtekinthető előadás

11.15 – 11.35 Közvetlen emberi vízhasználat – az ivóvíz, ipari víz és a szennyvíz értéke és díja (fedezi-e a hosszú távú elérhetőség biztonságát). Humán vízhasználat és víztakarékossági megoldások. (Volencsik Zsolt vezérigazgató, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.)
Megtekinthető előadás

Megvalósult délutáni kötetlenebb program

14.00 – 15.00 Víz Klub – Filmklub
Videók a nagyvilágból vízgazdálkodás, vizes élőhely védelem témakörben

15.00 – 16.00 Online Kerekasztal beszélgetés / látottak, hallottak megvitatása

Együttműködését köszönjük, további rendezvényeinkre is örömmel várjuk!

Tapasztalatok és jó gyakorlatok a sekély tavak eutrofizációjának kezelése kapcsán, kiemelt tekinettel a lepelkotrási technológiák alkalmazására

A rendezvény időpontja: 2021. március 16.
A rendezvényen való részvétel lehetősége: online szeminárium

 A közel 600 km2 kiterjedésű vízfelületével a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava, és Magyarország egyik legfontosabb természeti kincse. Más sekély tavakhoz hasonlóan, az üledék fontos szerepet tölt be a Balaton tápanyag-körforgásában. A múltban bekövetkezett jelentős mértékű külső tápanyagterhelés eredményeként a tápanyagokat és szennyező anyagokat az iszap tárolja. A sekély tavak üledékének felszíni rétege a szél által keltett hullámok hatására könnyen felkeveredik, hozzájárulva a (belső) tápanyagterheléshez, és nem utolsó sorban a tavak eutrofizációjához, amely káros algavirágzásokban nyilvánul meg. A lepelkotrás a vízminőség védelmében/az eutrofizáció szabályozásában általánosan alkalmazott technika, melynek során a legaktívabb és a leginkább szennyezett felszíni üledékréteg (10-30 cm) kerül eltávolításra. A tómeder rendszeres kotrása vízminőségvédelmi célt szolgál, valamint a kikötők és strandok használatát is elősegítheti.

A szeminárium célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a mederkotrás fontosságára és hatásaira a nagykiterjedésű sekély tavakban, valamint jó gyakorlatokat és tapasztalatokat mutassunk be itthonról és külföldről egyaránt.

Program

8.00 – 8.30 Csatlakozás az online szemináriumhoz / Tájékoztató kisfilmek és videók

8.30 – 8.40 Köszöntő, a rendezvény megnyitása
Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

8.40 – 9.10 Sekély tavak kotrásának tudományos alapjai
Dr. Kutics Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója
 
PPT előadás

9.10 – 9.40 Mederkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és tapasztalatok Japánban
Tateno Satoru, a Földügyi, Infrastrukturális, Közlekedési és Idegenforgalmi Minisztérium, Kantó Regionális Fejlesztési Iroda, Kasumigaura Vizügyi Hivatalának ügyvezető igazgató helyettese
PPT előadás

9.40 – 10.10 A Balaton mederkotrásával kapcsolatos tapasztalatok és jövőbeli tervek
Dr. Kutics Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója, a VIZITERV Environ Kft. képviseletében
 PPT előadás

10.10 – 10.30 Lepelkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és technológiák bemutatása elsősorban a holland tapasztalatokra összpontosítva
Polite Laboyrie, Witteveen+Bos, Hollandia, a Központi Kotrószövetség (CEDA) képviseletében
VIDEÓ    PPT előadás

10.30 – 10.50 Üvegházhatású gázok kibocsátása és az édesvízi tavak vízminősége
Dr. Martine Kox, a Deltares holland vízügyi kutatóintézet munkatársa, a Központi Kotrószövetség (CEDA) képviseletében
VIDEÓ    PPT előadás

10.50 – 11.10 Mederkotrással kapcsolatos jó gyakorlatok és tapasztalatok Finnországban
Harri Uusi-Rauva. a Watermaster Aquamec Ltd. értékesítési alelnöke
VIDEÓ    PPT előadás

11.10 – 11.40 Kérdések és válaszok

11.40 – 11.45 Rendezvény zárása


A szeminárium a ZOOM platformon keresztül került megrendezésre. A rendezvény nyelve magyar, angol és japán volt, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.

“Biodiverzitás” – szemléletformáló rendezvény 2021. március 3.

MEGHÍVÓ

A Földünket fenyegető környezeti problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák fontosságát.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, hogy felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan.

A rendezvénysorozat online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partnerünk, továbbá az iskolai oktatás – a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget és támogatást nyújtva azokban a témákban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban.

Jelen rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tudományos értékű előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat hallgathassanak, annak érdekében, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki számára, hogy a közös hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre vezethessen.

A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

A rendezvény címe volt: Biodiverzitás
A rendezvény időpontja: 2021. március 3. szerda, 14.00 óra – 15.30 óra

ELŐADÓINK VOLTAK:
Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója,
Dr. Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési Osztályának osztályvezetője.

A rendezvényen való részvétel lehetősége: online volt.

Technikai információk:
Topic: Biodiverzitás
Time: Mar 3, 2021 14:00 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85108701804?pwd=TWZqblY3ZjQ4VU15ZmFTZWVJZTI3dz09

Meeting ID: 851 0870 1804
Passcode: 035370

Köszönjük együttműködésüket!

BFT online ülés 2021.02.19.

A Balaton Fejlesztési Tanács ülése – 2021. február 19. (péntek) 10:00h.

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az előzetesen elfogadott munkatervben meghatározott napirend megtárgyalásával tartja.

Az ülés helyszíne: online felület

Napirend

1. Előterjesztés a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – A szervezeti-működési szabályzat elfogadása (módosítása) a Tanács tagjai minősített többségének (szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a) támogató szavazatával fogadható el.
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

2. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről

Összefoglaló tájékoztató a Balatoni Vízügyi projektek előkészítésének és megvalósításának előrehaladásáról (2018-2021)

Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Stratégiai célrendszerének bemutatása

Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.

3. Tájékoztató a tagszervezetek 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

4. Előterjesztés a BFT 2021. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

5. Előterjesztés a BFT 2021. évi költségvetéséről és a 2020. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7. Előterjesztés a BFT közbiztonsági forráskeretének felosztására vonatkozó Közbiztonsági Testület javaslatáról, valamint a Közbiztonsági Testület 2021. évi munkatervéről
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke

8. Előterjesztés a “Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi tervezetéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja III. kötet (Stratégiai Program 2021-2027) társadalmi egyeztetést követő változatának, és a kiemelt térségi operatív program javaslattételi dokumentumának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

A Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Program társadalmi egyeztetésének eredményei és az Operatív Program egyeztetési változatának tartalma  – 2021.02.18-i online fórumon előadás

10. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2020. évre vonatkozó monitoring jelentéséről (előzetes jelentés)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalmi-gazdasági folyamatai a területi monitoring adatok tükrében – 2021.02.18-i online fórumon előadás

11. Elnöki határozatainak elfogadásáról (2020. november 19 – 2021. január 29.) között
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Egyebek
Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektről

Előterjesztés a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési pályázatáról

BFT ülés 2021.02.19. Jegyzőkönyv

“Fenntarthatóság” – szemléletformáló rendezvény 2021. február 3.

MEGHÍVÓ

A Földünket fenyegető környezeti problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák fontosságát.

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, hogy felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan.

A rendezvénysorozat online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partnerünk, továbbá az iskolai oktatás – a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget és támogatást nyújtva azokban a témákban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban.

A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tudományos értékű előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat hallgathassanak, annak érdekében, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki számára, hogy a közös hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre vezethessen.

A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

A rendezvény címe: Fenntarthatóság

A rendezvény időpontja: 2021. február 3. szerda, 14.00 – 15.30 óra.

Előadóink voltak:

Dr. Szalay Tímea, a Csalán Egyesület elnöke

Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács titkára és a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Környezetgazdaságtan Tanszékének adjunktusa

A rendezvényen való részvétel lehetősége: online volt: közvetlen linkkel a rendezvényhez való csatlakozásra, majd a linkre kattintva lehetőség nyilt automatikusan csatlakozni.

Együttműködésüket köszönjük, következő rendezvényeinken is örömmel várjuk tisztelt Partnereinket!

Talaj Világnapi Rendezvény a Balaton Régióban 2020.12.09.

Nagy örömünkre szolgál Önöket tájékoztatni arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. december 9-én Talaj Világnapi online rendezvényt szervezett a talaj (termőföld) nemzetközi napjához kapcsolódóan a Balaton Régióban. A rendezvény lebonyolítása online formában valósult meg.  A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

Az ENSZ élelmezésügyi világszervezete, a FAO javaslatára 2013 óta tartják meg december 5-én ezt a világnapot, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és benne az ember legalapvetőbb életfeltételeit biztosító talajok állapotának világszintű súlyos romlására, és az ennek megállítása érdekében szükséges teendőkre.

Talaj Világnapi rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a témában, további cél, hogy a talaj a „mezőgazdasági közeg” skatulyából életközeggé, élettérré emelkedjen, hiszen a talaj a földi lét egyik központi helyen álló élettere, raktározó és szűrő közege, csakúgy, mint a levegő és a víz. A Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is, melyek között a talaj és a talajélet is meg kell kapja a kellő figyelmet. A rendezvény hangsúlyt kívánt fektetni a talaj sérülékenységének és a rajta történő emberi tevékenység – aminek egy fontos része a fenntartható mezőgazdálkodás – jelentőségének hangsúlyozására.

A rendezvény címe volt: Talaj Világnapi rendezvény a Balaton Régióban

Rendezvényünket regisztráltuk a FAO nemzetközi szervezet Talaj Világnapi eseményei sorába, melyet a nemzetközi események weboldalon megtalálhatnak: http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/en/

A megvalósult program:

9.30 – 10.00                Online rendszerhez való csatlakozás

10.00 – 10.05              Konferencia megnyitása és köszöntő – Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

10.05 – 10.30              Soil Security (Talajbiztonság) – Professzor Dr Giuseppe Lo Papa, Ph.D.- angol nyelvű előadás szinkron tolmácsolással (Palermói Egyetem, Olaszország)

10.30 – 11.00              Talajegészség és talajvédelem kihívásai – Szabó Béla osztályvezető (Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály)

11.00 – 11.30              Termő természet – Gyulai Iván (Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány)

11.30 – 12.00              A talajegészség és az élelmiszereink kapcsolatának elkötelezettsége – Dr. Biró Borbála (EU Horison 2020, “Soil Health and Food” missziós testület)

12.00 – 12.15              Kérdések, hozzászólások

12.15                             Konferencia zárása

A rendezvény időpontja: 2020. december 9. szerda, 10.00 óra – 12.30 óra

A rendezvényen való részvétel lehetősége: online volt.

A konferencián való online részvétel nem igényelt többet, mint egy internet eléréssel rendelkező desktop/laptop számítógépet vagy okostelefont.

Technikai információk: Közvetlen linkkel lehetőség nyilt a rendezvényhez való automatikus csatlakozásra

Együttműködését köszönjük!

BFT online ülés 2020.12.04.

A Balaton Fejlesztési Tanács online ülése – 2020. december 4. (péntek) 10:00h.

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az előzetesen elfogadott munkatervben meghatározott napirend megtárgyalásával tartja. Jelen ülés keretében tárgyalt napirendek:

Napirend

Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadásáról készült felvétel

1. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.

2. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési programjának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

3. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

4. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek

5. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2020. évi lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6. Tájékoztatás a Balaton-felvidék Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín jelenlegi státuszáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft./ A Balaton Világörökségéért Alapítvány

7. Tájékoztatás a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységéről és fejlesztési projektjeiről
Előterjesztő: Balatoni Hajózási Zrt.

8. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

9. Tájékoztató a Veszprém város által 2018. évben elnyert „Európa Kulturális Fővárosa 2023” címhez kapcsolódó feladatokról, a BKÜ területére tervezett lehetőségekről, kapcsolódási pontokról
Előterjesztő: dr. Navracsics Tibor az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos (felkérés alatt)

10. A 2020. évi idegenforgalmi szezon köz- és vízbiztonsági gyors mérlege
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke

11. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2020. szeptember 11-november 20.) között
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Egyebek

Kérem, hogy az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2020. november 30-án 16:00h.-ig feltétlen jelezze!

Megtisztelő részvételére feltétlen számítunk!

BFT ülés 2020.12.04. Jegyzőkönyv

 

GLOBAL LAKE MARATHON

TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY TELJES NAPOT A VILÁG TAVAIVAL! 

2020. november 27. (éjjel 1:00 órától) – 2020. november 28. (éjjel 1:00 óráig)

PROGRAM

ÖSSZEFOGLALÓ PPT

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 24 órás online konferencia maratont szervez a tavak és tavas térségek védelme és fenntartható kezelése érdekében. A rendezvény az Élő Tavak Hálózatában résztvevő tavak bevonásával valósul meg.

A rendezvény célja, hogy bemutassuk a világon található tavak sokszínűségét, változatosságát, valamint felhívjuk a figyelmet a tavak jelentőségére, fenntartható kezelésük fontosságára. A rendezvény lehetőséget biztosít, hogy a hálózatban résztvevő tavak bemutassák magukat, a térségüket, ismertessék a problémákat és kihívásokat, mellyel szembesülnek, valamint megosszák jó tapasztalataikat, bevált gyakorlataikat. 

A rendezvényen öt kontinensről, többek között a Fülöp-szigetek, Kambodzsa, Srí Lanka, India, Mexikó, Kolumbia, Kanada, Afrika, Ausztrália és több Európai ország területéről vesznek részt tavak, hogy bemutassák magukat. A program itt érhető el.

A Maratont a YouTube csatornánkon (Bftkht) is élőben közvetítjük, és a Facebookon (Balaton régió) is elérhetővé tesszük. Kérjük, csatlakozzon az eseményhez, és tájékoztassa erről barátait és partnereit! A maraton 24 órás időtartamú, de a részvétel rugalmas. Az érdeklődő résztvevők szabadon csatlakozhatnak és távozhatnak, amikor ez számukra megfelelő.

Ha szeretne többet megtudni a résztvevő tavakról, jöjjön és csatlakozzon hozzánk!

Back To Top